Broedende grote mantelmeeuw op Texel

12-MEI-2015 - Natuurmonumenten heeft een broedende grote mantelmeeuw ontdekt in natuurgebied Drijvers Vogelweid de Bol op Texel. Het is de grootste meeuw ter wereld met een spanwijdte van ongeveer 170 centimeter. Het is officieel de eerste keer dat er een broedende grote mantelmeeuw op Texel is vastgesteld.

Bericht uitgegeven door Natuurmonumenten [land] op [publicatiedatum]

Natuurmonumenten heeft een broedende grote mantelmeeuw ontdekt in natuurgebied Drijvers Vogelweid de Bol op Texel. Het is de grootste meeuw ter wereld met een spanwijdte van ongeveer 170 centimeter. Het is officieel de eerste keer dat er een broedende grote mantelmeeuw op Texel is vastgesteld.

De grote mantelmeeuw is een broedvogel in Scandinavië en een zeldzame broedvogel in Nederland. Er komen niet meer dan zo’n 10 broedgevallen per jaar voor in onder andere Groningen. In de winter is het een algemene wintergast, vooral jonge vogels worden dan gezien op Texel. De grote mantelmeeuw is pas na 4 jaar volwassen en kan vanaf die leeftijd broeden.

Grote mantelmeeuw (foto: Eric Menkveld)

Drijvers Vogelweid de Bol, waar de grote mantelmeeuw broedt, is prachtig te overzien vanaf de Waddendijk bij de molen van het Noorden. Ook het nest van de grote mantelmeeuw is vanaf hier te zien. Het natuurgebied is niet toegankelijk voor bezoekers vanwege rust voor onder andere broedende vogels.

Dit najaar gaat Natuurmonumenten de Bol uitbreiden. Dankzij subsidie uit het Waddenfonds en een bijdrage van de provincie Noord-Holland kan het gebied de Bemes wat grenst aan de Bol ingericht worden. Meer informatie over Natuurmonumenten en Drijvers Vogelweid de Bol is te vinden op www.natuurmonumenten.nl/texel.

Tekst: Natuurmonumenten
Foto: Eric Menkveld