Strandplevier

Zeldzame strandplevieren broeden na zeven jaar weer op Texel

Vogelbescherming Nederland
2-AUG-2016 - In 2016 hebben op Texel twee paar strandplevieren gebroed. Dat was sinds 2009 niet meer gebeurd op het eiland, hoewel er in principe genoeg geschikt leefgebied aanwezig is. Maar een paar stille plekken op het strand doet wonderen. We zouden daarom het strand vaker moeten delen met vogels, zoals de zeldzame en bijzondere strandplevier, maar ook de bontbekplevier en de dwergstern.

De stranden aan onze eigen Noordzeekust behoren tot de allermooiste stranden van de wereld, en de lengte ervan is haast ongeëvenaard. Niet zo gek dat we er massaal op neerstrijken. Waar we te weinig bij stilstaan, is dat het strand van oudsher ook een geweldig natuurgebied is, dat voor een aantal planten- en diersoorten zelfs van levensbelang is. Zoals voor de strandplevier, what’s in a name. Vroeger kwam deze soort op alle stranden langs de kust voor. Maar door de toenemende recreatie is het strand voor de plevieren ongeschikt geworden. Het ontbreekt de vogels aan rust om de eieren uit te broeden en jongen groot te brengen. Ze broeden gewoon op het strand, tussen de schelpen. Het helpt bovendien niet als de nesten ook nog uitermate goed gecamoufleerd zijn. Je kunt als strandgast je parasol zo naast een nest planten, zonder dat je het door hebt.

Mannetje van de strandplevier

Rustige Texelse stranden

Op de Waddeneilanden zijn de rustigste stranden te vinden. Die van Texel viel zelfs de redactie van Lonely Planet op, waardoor het eiland ook bij de Amerikanen plotseling enige bekendheid geniet. Aan zowel de noordpunt (bij de vuurtoren) als de zuidpunt (de Hors) groeit het eiland aan en zijn immens mooie, brede stranden te vinden. Hier is beginnende duinvorming waar te nemen. Dynamisch, zeldzaam landschap. Juist daar is het perfect voor strandplevier en andere strandbroeders als bontbekplevier en dwergstern. Door de grootschaligheid is het er ook nog relatief rustig.

Beschermingsactie

Groot was de opwinding daarom toen er dit voorjaar twee paar strandplevieren op Texel opdoken en gingen broeden. Dat was voor het laatst gebeurd in 2009. Marc Plomp van Vogelinformatiecentrum de Verrekieker op Texel nam het initiatief om samen met WetlandWacht Giel Witte van Vogelbescherming en Eric Menkveld van Natuurmonumenten de strandplevieren te beschermen. Die van de Hors zaten op een schelpenbank mét dwergsterns. De kolonies dwergsterns worden elk jaar afgezet met een touw, zo ook dit jaar. Maar bij de vuurtoren is meer recreatie en hier werd voor het eerst een stuk rond het nest afgezet met een touw. De hoop is dan dat strandbezoekers rekening houden met de zeldzame strandgasten. Ook bontbekplevieren profiteren ervan. Op de Hors vlogen gelukkig jonge strandplevieren uit, bij de vuurtoren bleef dat onduidelijk. Wellicht zijn de vogels daar toch verstoord.

Strandplevier

Van Vlieland?

De strandplevieren van Texel zouden van Vlieland kunnen zijn gekomen, daar weet de soort zich nog steeds te handhaven op de Vliehors. Dat gebied ligt erg geïsoleerd en is doordeweeks afgesloten als militair oefenterrein. In de Delta is nog een behoorlijke populatie aanwezig, maar die staat onder grote druk; er worden te weinig jongen groot. Hier spelen naast verstoring ook vegetatiesuccessie en predatie de strandplevieren parten. Om de strandplevier te behouden als broedvogel is het belangrijk dat er jongen bij komen, anders vergrijst de populatie en sterft hij uit.

Strand delen met strandbroeders

StrandplevierMoraal van het verhaal is dat we strandplevieren kunnen beschermen door op plekken waar het kan het strand te delen met zijn oorspronkelijke bewoners. Dit kan heel eenvoudig door wat begrip te tonen. Dan is een verbodsbord niet nodig. Met een kijker kun je bovendien genieten van de zeldzame vogels.

Kijk hier naar een filmpje van het beschermingswerk voor de strandbroeders op Texel.

De animatie hieronder geeft weer wat een strandbroeder allemaal moet doorstaan en wat er gebeurt als we het strand juist delen met strandbroeders:

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Wilt u weten welke natuur er te beleven is op de Wadden? Neem dan eens een kijkje op de website van Beleef de Waddennatuur.

Tekst: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Eric Menkveld; Jankees Schwiebbe, BirdPhoto