En ook de Wespendief keert terug

Sovon Vogelonderzoek Nederland
16-MEI-2015 - Op 5 mei is de eerste vogel van het zenderproject ‘Wespendieven van het Kempenbroek’ teruggekeerd in ons land. In de derde week van april vertrokken de vogels uit hun overwinteringsgebied in West-Afrika. De vogels hadden wat meer tijd nodig dan normaal voor de reis vanwege slecht weer boven de Sahara en Europa. De komende tijd is te volgen of en wanneer de andere vogels bij ons arriveren. De Wespendief is met soorten als Zomertortel, Spotvogel, Bosrietzanger, Kleine karekiet, Grauwe klauwier en Wielewaal de laatste die bij ons zijn opwachting maakt uit Afrika.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Op 5 mei is de eerste vogel van het zenderproject ‘Wespendieven van het Kempenbroek’ teruggekeerd in ons land. In de derde week van april vertrokken de vogels uit hun overwinteringsgebied in West-Afrika. De vogels hadden wat meer tijd nodig dan normaal voor de reis vanwege slecht weer boven de Sahara en Europa. De komende tijd is te volgen of en wanneer de andere vogels bij ons arriveren. De Wespendief is met soorten als Zomertortel, Spotvogel, Bosrietzanger, Kleine karekiet, Grauwe klauwier en Wielewaal de laatste die bij ons zijn opwachting maakt uit Afrika.

Heimelijke soort
De Wespendief is een boeiende soort. De soort behoort tot de familie van Havikachtigen maar als je iets niet kunt zeggen is het dat de soort op een Havik lijkt. Voor de minder ervaren vogelaar wellicht qua uiterlijk wel, maar voor het overige is het geen typische roofvogel. De Wespendief jaagt niet, het gedrag is heimelijk, hij heeft (kippen)poten om te graven en hij leeft vooral van wespen- en hommelbroed. Ook het zogenaamde ‘vlinderen’ is bijzonder en een nog niet verklaard gedrag van deze soort. Bij het vlinderen, houdt een vliegende Wespendief zijn vleugels gestrekt boven zich en beweegt die dan een aantal keren kort op en neer.

Wespendief, man (foto: Harvey van Diek)

Lastig te vinden
Nesten van Wespendieven zijn vaak uiterst lastig te vinden, mede doordat ze takken met fris groene blaadjes op hun nest aanbrengen. Onderzoekers zitten vaak uren in boomtoppen om met raten vliegende Wespendieven te kunnen volgen en zo middels kruispeilingen te kunnen vaststellen waar een nest zich ongeveer moet bevinden.

Bij ons te gast uit Afrika?
Tussen half mei en half augustus is de soort in ons land. Ze zijn dus meer in het overwinteringsgebied dan bij ons. Is het dan eigenlijk geen Afrikaanse soort wordt er regelmatig gevraagd. Die korte periode bij ons is wel belangrijk voor het broeden en de reproductie.

Tekst: Jan Schoppers, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Harvey van Diek, Sovon Vogelonderzoek Nederland