Kansen voor natuur in de stad, voor biodiversiteit en voor mensen

Meer kleur in stedelijk groen

De Vlinderstichting
23-NOV-2015 - Komende dinsdag, tijdens het vakevent ‘Future Green City’ in Den Bosch, wordt het startsein gegeven van een Greendeal over stedelijke natuur. Doel is minimaal 1000 natuurvriendelijk beheerde hectares erbij in stad en dorp. Goed voor biodiversiteit en zeker ook voor vlinders.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Komende dinsdag, tijdens het vakevent ‘Future Green City’ in Den Bosch, wordt het startsein gegeven van een Greendeal over stedelijke natuur. Doel is minimaal 1000 natuurvriendelijk beheerde hectares erbij in stad en dorp. Goed voor biodiversiteit en zeker ook voor vlinders.

Kansen voor natuur in de stad, voor biodiversiteit en voor mensenUit het ‘Living Planet Report’, dat het WNF een paar weken geleden uitbracht blijkt dat dieren in het stedelijk gebied nog steeds achteruit gaan, maar ook dat er volop mogelijkheden zijn om hier verbetering in te brengen. Zo staat er onder andere: “Met wat creativiteit kunnen gemeenten, stadsecologen, bedrijven en burgers verrassende resultaten halen, zoals uit een aantal voorbeelden blijkt”.

En voorbeelden zijn er te over. Zo zijn er braakliggende percelen van gemeenten waar men ‘tijdelijke natuur’ aanlegt, worden gebieden die voor de waterberging worden aangelegd zodanig vorm gegeven dat er een forse meerwaarde ontstaat voor wilde planten en dieren, past men het beheer van gazons aan waardoor bloemrijk grasland ontstaat en zorgt men, al vanaf de eerste planningsfase, dat in nieuwbouwwijken het natuurlijk groen geen sluitpost is, maar volwaardig meetelt. Voor een belangrijk deel zijn deze ontwikkelingen in gang gezet door bewoners. Steeds meer zien we burgerinitiatieven die zorgen voor meer, beter en natuurlijker groen in de woonomgeving en dit bevordert niet alleen biodiversiteit, maar heeft ook positieve gevolgen voor het (stads)klimaat, de gezondheid en het welbevinden van de mensen die er leven en werken.

Graslandvlinders die prima kunnen leven in stedelijk groen (oranjetipje, icarusblauwtje, kleine vuurvlinder, groot dikkopje, oranje zandoogje, bruin zandoogje, argusvlinder en hooibeestje)Voor vlinders liggen er nadrukkelijk ook kansen in het stedelijk gebied. Vooral de vlinders van graslanden, die het de laatste decennia in het intensieve landbouwgebied erg moeilijk hebben, kunnen in natuurlijk groen goed leefgebied vinden. Als er veel verschillende inheemse plantensoorten voorkomen gebruiken de vlinders het groen niet alleen als kroeg (even langskomen, wat drinken en weer verder vliegen), maar kunnen ze hun hele levenscyclus er volbrengen en dus het groen gebruiken als thuis. Soorten als icarusblauwtje, kleine vuurvlinder, bruin en oranje zandoogje en argusvlinder kunnen duurzame populaties hebben in de stad. Ook vlinders van bossen en parken planten zich voort in de stad en citroenvlinder, bont zandoogje en boomblauwtje zijn in steden en dorpen met natuurlijk groen geen zeldzaamheid.

De Green Deal ‘1000 ha nieuwe stedelijke natuur’ is een gezamenlijk project van NL Greenlabel, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Branchevereniging VHG, Regelink Ecologie & Landschap en De Vlinderstichting, in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken,.

Wilt u Future Green City bezoeken? Via deze link kunt u zich gratis registreren.

Tekst & foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting