Steltkluut heeft goed broedjaar

Sovon Vogelonderzoek Nederland
31-JUL-2015 - Net als vorig jaar kunnen we in 2015 spreken van een goed jaar voor de steltkluut. Er zijn al zeker 15 broedende paren gemeld. Daarvan bleken er aardig wat succesvol, terwijl steltkluten niet bepaald bekend staan als succesvolle broeders. Ze nemen wel eens wat risico…

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

Net als vorig jaar kunnen we in 2015 spreken van een goed jaar voor de steltkluut. Er zijn al zeker 15 broedende paren gemeld. Daarvan bleken er aardig wat succesvol, terwijl steltkluten niet bepaald bekend staan als succesvolle broeders. Ze nemen wel eens wat risico…

Eind april was het al duidelijk dat er veel steltkluten naar Nederland trokken. Op Waarneming.nl werden in die maand ruim 1800 meldingen gedaan. Het teken dat het weleens een voorjaar met flink wat broedende steltkluten zou kunnen worden. Het voorkomen van de soort wisselt namelijk nogal per jaar en hangt samen met de voorjaarssituatie in de broedgebieden in Spanje en Zuid-Frankrijk. Als het daar erg droog is, wijken tegenwoordig tientallen steltkluten uit naar ons land. En dan is het vanaf halverwege mei opletten geblazen of er ook paartjes tot broeden komen.

Steltkluut met jong (foto: Hans Gebuis)

Natte gebieden
Verspreid over heel Nederland deden minimaal 15 paartjes dit voorjaar een broedpoging. Dit is zeker geen eindstand, want er komen nog steeds meldingen via Sovon en Waarneming.nl binnen. Net als in andere jaren blijken plas-drasgebieden favoriet, zoals het Harderbroek in Flevoland. Steltkluten maken hun nest het liefst op een droog stukje zand of slik net boven de waterlijn. Het nest stelt meestal niet zoveel voor en ligt vaak in het zicht. Steltkluten nemen wat risico… Regelmatig gaat een nest verloren door verhogingen in de waterstand als gevolg van regen of een peilverhoging. Of droogt de plas juist op, waardoor er geen voedsel meer is. In gebieden die begraasd worden is vertrapping door vee een gevaar. Bij verschillende nesten dit voorjaar werden uiteindelijk 1, 2 of zelfs 3 jongen gezien, die deze spannende fase dus hadden overleefd.

Paartje steltkluten bij het nest in de Noordwaard, Werkendam. Nesten van steltkluten liggen vaak net boven de waterlijn (foto: Hans Gebuis)

Nest gevolgd
Het volgen van een nest steltkluten is een belevenis. Niet alleen zijn het fraaie vogels om te zien, ze verdedigen hun nest ook nog eens heel fanatiek tegen roofvogels, kraaien en sommige zoogdieren. Steltkluten broeden in Nederland vanaf half mei, maar kunnen nog tot ver in juni beginnen met een nest. Albert de Jong had dit voorjaar het geluk om samen met wat andere vogelwerkgroepleden een succesvol legsel in de Noordwaard bij Werkendam te volgen. Van ruime afstand waren op 18 mei de eerste twee eieren te zien, het derde volgde vier dagen erna. Op 16 juni kwamen de eieren uit en op 16 juli bleken de drie jongen vliegvlug te zijn. Gegevens die netjes op een nestkaart zijn gezet, zodat ze bij verder onderzoek gebruikt kunnen worden.

Tekst: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Hans Gebuis