Jonge steltkluut, http://www.ecnc.org/publications/freenatureimages

Baby steltkluten groeien op in Groene Jonker

6-AUG-2011 - Dit voorjaar werden er drie paar steltkluten gezien in de Groene Jonker. Eén paar heeft met succes gebroed. Nu loopt er een jonge steltkluut parmantig achter z’n ouders aan. Steltkluten broeden maar heel zelden in Nederland, sommige jaren gebeurt het zelfs helemaal niet.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Dit voorjaar werden er drie paar steltkluten gezien in de Groene Jonker. Eén paar heeft met succes gebroed. Nu loopt er een jonge steltkluut parmantig achter z’n ouders aan. Steltkluten broeden maar heel zelden in Nederland, sommige jaren gebeurt het zelfs helemaal niet. 

Baby steltkluut
Boswachter Martijn van Schie van Natuurmonumenten wist dat er dit voorjaar meerdere paartjes steltkluten in de Groene Jonker gezien waren: ‘Precies weet je het niet, maar we denken zo’n drie nesten. Daarna zagen we een tijdje niets en dachten we eigenlijk dat er geen jongen geboren waren. Tot er kortgeleden een jonge steltkluut samen met zijn ouders gesignaleerd werd.’ Met verrekijker is de familie vaak te zien vanaf de wandelroute.

Jonge steltkluut (foto: Saxifraga-Jan van der Straaten)
Succes voor de Groene Jonker
De jonge steltkluut is weer een groot succes voor het betrekkelijk nieuwe natuurgebied de Groene Jonker. De natte, moerasachtige natuur is precies wat de steltkluut zoekt. Op hun enorm hoge, oranje poten zoeken ze in het ondiepe water naar kleine beestjes. Omdat er weinig dynamische moerasgebieden zoals de Groene Jonker in Nederland zijn, broeden er weinig stelkluten in ons land.

Natuur doet het zelf
Er is een natuurlijke dynamiek in de Groene Jonker: het waterpeil wordt bepaald door de hoeveelheid neerslag. Boswachter van Schie: ‘In de winter staat het gebied grotendeels onder water, waarna dit in de zomer verdampt. Die dynamiek is heel belangrijk voor veel diersoorten.’

Natte natuur verdwijnt
Waterrijke natuurgebieden zoals de Groene Jonker zijn de afgelopen decennia met rap tempo verdwenen in Nederland. Of de kwaliteit is door factoren van buiten de natuurgebieden sterk achteruit gegaan. Natuurmonumenten werkt er hard aan om meer van dit soort natuur te realiseren. Naast de prachtige steltkluut zijn deze natte gebieden ook belangrijk voor bijvoorbeeld de lepelaar, de zeldzame roerdomp en veel andere diersoorten waaronder libellen. 

Lees meer
In het Vogeldagboek van Adri de Groot gaat een prachtige aflevering over de baby steltkluut in de Groene Jonker. Op de website van Natuurmonumenten staat een filmpje over de vogels in het gebied (kijk onderaan de pagina).

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Saxifraga-Jan van der Straaten