Himantopus himantopus. Steltkluut

Zeldzame steltkluut broedt in Harderbroek

14-JUN-2015 - Sinds een paar weken broedt er een steltkluut in het Harderbroek. Dit broedgeval is een groot succes voor het natuurgebied. “Een prachtig en snel resultaat voor dit project”, aldus boswachter Norbert Kwint van Natuurmonumenten.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Sinds een paar weken broedt er een steltkluut in het Harderbroek. Dit broedgeval is een groot succes voor het natuurgebied. “Een prachtig en snel resultaat voor dit project”, aldus boswachter Norbert Kwint van Natuurmonumenten.

Open moerasgebied
Om meer ruimte te geven aan riet in dit moerasgebied, zijn er wilgen verwijderd. Kwint: “Dit maakt het gebied nog aantrekkelijker voor grote aantallen vogels”. Bij Knardijk is zo een opvallend open moerasgebied gemaakt. Grote aantallen vogels hebben het gebied al ontdekt.

Steltkluut (foto: Jan van der Straaten)

Schaarse zwartkopmeeuw
Naast de steltkluut broeden er kokmeeuwen samen met visdiefjes in grote kolonie. Daar zit zelfs een schaarse zwartkopmeeuw tussen. Deze lijkt op de kokmeeuw, maar heeft een rodere snavel en diepzwarte kop. Ook steltlopers vinden er hun voedsel.

Ontdekt door vogelaars
Boswachter Norbert Kwint is erg enthousiast over dit project. Kwint: “ Vogelaars hebben het Harderbroek nu ook weer ontdekt. Vanaf de Biezenburcht langs de Knardijk zoeken ze naar de broedende vogels en worden en passant ook allerlei andere soorten waargenomen”.

Harderbroek
Het Harderbroek ligt tegenover Harderwijk en grenst aan randmeer Wolderwijd. Je vindt er uitgestrekte rietvelden, moerassen, graslanden en pril oerbos.

Tekst: Natuurmonumenten
Foto: Jan van der Straaten, Saxifraga