Soortenrijkdom dempt effecten van extreem weer

16-OKT-2015 - Weides met veel plantensoorten kunnen beter tegen extreem weer. Droogte leidt tot maar een kwart lagere productie van biomassa. Dat schrijft een team van onder meer Wageningse onderzoekers in Nature.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Weides met veel plantensoorten kunnen beter tegen extreem weer. Droogte leidt tot maar een kwart lagere productie van biomassa. Dat schrijft een team van onder meer Wageningse onderzoekers in Nature.

Het bewijs dat een hogere soortenrijkdom de negatieve effecten van klimaatverandering kan beperken, werd niet eerder overtuigend geleverd. Experimenten in graslanden waarin het aantal soorten werd aangepast, leverden geen eenduidige resultaten op. De nieuwe studie doet dat wel. De onderzoekers legden productiegegevens van 46 meerjarige experimenten van over de hele wereld naast gegevens over het weer.

Bloemrijke hooiland Kroatië (foto: Jasenka Topic)

Het resultaat laat zien dat soortenrijk grasland meer weerstand biedt aan extreme droge of natte omstandigheden. Weerstand is in dit geval het vermogen om de verstoring zo klein mogelijk te houden. Grasland met 16-32 soorten planten verliezen bij droogte maar een kwart van de opbrengst. Een natte periode levert een kwart meer opbrengst op. Op weides met maar een of twee plantensoorten verandert de productie met de helft.

Soortenrijkdom heeft daarentegen geen invloed op het herstelvermogen of de veerkracht van grasland. Na een droog of nat jaar herstelt de productie naar normale of zelfs hogere waarden. ‘Het herstel van de productie een jaar na de verstoring wordt niet beinvloedt door de biodiversiteit’, zegt ecoloog Jasper van Ruijven, één van de Wageningse onderzoekers.

De studie toont aan dat de effecten van klimaatverandering en de achteruitgang van biodiversiteit elkaar kunnen versterken. Van Ruijven: ‘Het behoud van biodiversiteit is dus extra belangrijk voor het in stand houden van de productiviteit van een ecosysteem en de ecosysteemdiensten die daarvan afhankelijk zijn.’

Tekst: Roelof Kleis, Resource
Foto: Jasenka Topic, Saxifraga