Phocoena phocoena. Bruinvis

Nog steeds tienduizenden bruinvissen in de Noordzee

Wageningen Marine Research
4-FEB-2016 - Hoewel het er vanaf land op leek dat er minder bruinvissen waren in 2015, laten vliegtuigtellingen het tegendeel zien: in juli 2015 werd het aantal bruinvissen in het Nederlandse deel van de Noordzee geschat op ruim 40.000 dieren.

Omdat er aan de kust minder bruinvissen gezien waren (zowel levend waargenomen als gestrande exemplaren), vreesden sommigen al dat bruinvissen zich terugtrekken uit Nederlandse wateren. Vliegtuigtellingen door IMARES lieten echter zien dat er tienduizenden bruinvissen op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) aanwezig waren.

De telling in de zomer van 2015 werd gedaan op het totale Nederlands Continentaal Plat (NCP). Vanuit een onderzoeksvliegtuig werd een systematische telling uitgevoerd om een totale aantalschatting te kunnen maken. Dit resulteerde in een gemiddelde dichtheid van 0,7 bruinvissen per vierkante kilometer. Dit komt overeen met totaal 41.299 bruinvissen. In 2010 waren dit er 25.998 en in 2014 76.773.

Grote populatie in de Noordzee

De ‘Nederlandse’ bruinvissen behoren tot een grotere Noordzeepopulatie, die in 2005 geschat werd op 250.000 dieren. De vliegtuigtellers zagen in 2015 bruinvissen in de gehele Nederlandse Noordzee. De meeste dieren werden verder uit de kust gezien in de noordelijkste delen van het onderzoeksgebied. Waarom er weinig bruinvissen in de kustzones gezien werden is nog onduidelijk.

Grootschalige inventarisatie in 2016

In de zomer van 2016 zal een grootschalige inventarisatie worden gedaan van kleine walvisachtigen in de gehele Noordzee en de aangrenzende wateren. Deze zogenoemde 'SCANS'-survey is ook uitgevoerd in 1994 en in 2005 en kan meer inzicht geven in trends en grootschalige verschuivingen in verspreiding van ‘Nederlandse’ bruinvissen.

Tekst: IMARES Wageningen UR
Foto's: Bart Vastenhouw, Saxifraga (leadfoto: bruinvis)