Komst wisent op de Maashorst

Eerste wisenten losgelaten in De Maashorst

ARK Rewilding Nederland
7-MRT-2016 - Op maandag 7 maart zijn de eerste vier wisenten losgelaten in De Maashorst onder toeziend oog van een welkomstcomité in aanwezigheid van onder andere gedeputeerde Johan van den Hout (Provincie Noord-Brabant). De komende dagen arriveren nog zeven wisenten en krijgt de kudde de tijd om aan elkaar en het gebied te wennen.

‘Een groter natuurlijk hart, met meer ruimte voor natuurlijke processen en robuuste natuur’. Met deze ambitie in het achterhoofd hebben de Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer en het Waterschap afspraken gemaakt over de inrichting en het beheer van natuurgebied De Maashorst. Eén van de aansprekende onderdelen is de inzet van de wisent als grote grazer. Vier wisenten arriveerden vandaag in een omheind gebied van 200 hectare. Na het verlaten van de vrachtwagen verkenden de wisenten hun nieuwe thuis.

Wisent op De Maashorst

Naar een nieuw leefgebied

De vier wisenten zijn afkomstig uit het Kraansvlak in de Kennemerduinen waar sinds 2007 een kudde wisenten leeft. In de loop van deze week verhuizen nog zeven wisenten naar De Maashorst, een aantal uit het Kraansvlak en een aantal uit Duitsland. De kudde bestaat dan uit drie stieren en acht koeien.

De komende weken krijgen de dieren de tijd om aan hun nieuwe omgeving te wennen. Daarna starten begeleide excursies. Naar verwachting is het wengebied van de wisenten in het voorjaar van 2017 weer vrij toegankelijk voor publiek. Tot die tijd zijn de wisenten te zien vanaf een aantal plekken langs het raster. Aan de Udensedreef is hiervoor een uitkijkpunt ingericht. Op de website www.allemaalmaashorst.nl staat informatie over parkeren en wandelingen naar het leefgebied van de wisenten.

Over de wisent

De wisent is het grootste landzoogdier in Europa. Door jacht verdween de wisent uit het wild in 1927 en bleven er slechts 54 dieren over in gevangenschap. Sindsdien wordt gewerkt aan de terugkeer van de wisent in de Europese natuur. Vooral in Oost-Europa leven weer wisenten in het wild. De wereldpopulatie bestaat nu uit meer dan 5.500 wisenten, waarvan er ongeveer 3.500 in het wild of semi-wild leven. De wisent in de natuur is daarmee zeldzamer dan bijvoorbeeld de sterk bedreigde zwarte neushoorn. De komst van de wisent naar De Maashorst draagt dan ook bij aan behoud van dit bijzondere dier.

Wisent op De Maashorst 

Wie maakte de komst van de wisent mogelijk?

De komst van de wisenten is mogelijk gemaakt door de vier Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling en door een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.
Professionele kuddebeheerders van FREE Nature houden samen met vrijwilligers toezicht op de dieren. De wisenten werden beschikbaar gesteld door de European Wildlife Bank van Rewilding Europe uit het Wisentproject Kraansvlak van PWN en ARK Natuurontwikkeling; ook de Duitse wisentgebieden Kropp en Springe stelden wisenten beschikbaar.

Tekst: Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling en Kelly van Lith, De Maashorst
Foto's: Bob Luijks, ARK Natuurontwikkeling (leadfoto: komst wisent op de Maashorst); Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling