Wisenten in Kraansvlak

De Maashorst maakt zich klaar voor de wisent

ARK Rewilding Nederland
2-DEC-2015 - In 2016 arriveren er wisenten in de Maashorst in Noord-Brabant. Samen met taurossen en Exmoorpony’s gaan ze De Maashorst begrazen. De komende weken wordt gestart met de voorbereiding van het inrichten van een uitwengebied.

‘Een groter natuurlijk hart, met meer ruimte voor natuurlijke processen en een wildere natuur’. Met dit plaatje in het hoofd, hebben de vier Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer, het Waterschap en ARK Natuurontwikkeling afspraken gemaakt over de inrichting en het beheer van De Maashorst. Het plan voor inrichting en beheer is door alle gemeenten vastgesteld, waardoor de uitvoering nu kan beginnen. Dat betekent onder andere dat De Maashorst zich klaar maakt om volgend jaar een nieuwe bewoner te verwelkomen: de wisent!

Wisenten

Samen met de tauros en de Exmoorpony gaat de wisent De Maashorst begrazen en zorgen voor een gevarieerd beheer van het natuurgebied. In december wordt gestart  met de voorbereiding voor het inrichten van het uitwengebied. Dit is een gebied waar de eerste wisenten kunnen wennen aan kun nieuwe omgeving en de omgeving aan hen.

Inrichting wengebied

Naar verwachting  worden er 13 wisenten geplaatst in een gebied van ongeveer 200 hectare in het zuidoosten van de Maashorst. Het gebied tussen Weversweg, Udensedreef en de Grensweg wordt in december al ingericht. Dit betekent dat er aan de noordkant nieuwe rasters worden gezet. De Schotse hooglanders die nu in het gebied grazen worden uit dit gebied gehaald. Het uitwengebied is zo een tijdje vrij van grote dieren, zodat eventuele parasieten bij de komst van de wisenten verdwenen zijn. Het gebied blijft tot februari toegankelijk voor bezoekers. Er zijn echter enkele paden afgesloten vanwege het raster dat tijdelijk wordt geplaatst.

Entree wisenten in maart

In februari wordt het hele uitwengebied afgesloten voor publiek, omdat de wisenten naar verwachting in maart hun entree maken in De Maashorst. Ze komen uit het Kraansvlak in de Kennemerduinen en uit het buitenland. De wisenten krijgen een jaar de tijd om te wennen aan hun nieuwe Brabantse omgeving. In dit jaar zullen er excursies onder begeleiding plaatsvinden. Naar verwachting zal vanaf maart 2017 het gebied weer vrij toegankelijk zijn.

Begrazingsgebied Maashorst

Over De Maashorst

Provinciaal Landschap De Maashorst is een groot aaneengesloten natuurgebied in Noord-Brabant, omgeven door de gemeenten Bernheze, Uden, Landerd en Oss. In De Maashorst kan de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan. Er wordt gewerkt aan een evenwichtig watersysteem, waardoor het unieke wijstverschijnsel zich kan herstellen. Door bosontwikkeling ontstaat een gevarieerd boslandschap. In het hart van De Maashorst maakt landbouw ruimte voor natuurlijke processen en wilde natuur. Grazers als wisenten, taurossen en Exmoorpony’s vormen daarbij het decor. De omgeving wordt niet alleen mooier, maar ook gezonder. Frisse, schone lucht, zuiver grondwater en een goed klimaat voor planten en dieren resulteren in een grotere biodiversiteit. Kortom, een gezonde natuur die ook nog goed is voor de gezondheid van lichaam en geest. Bezoek voor meer informatie de website over natuurgebied De Maashorst of van het Natuurcentrum De Maashorst.

Tekst: Kelly van Lith, De Maashorst en Anke Dielissen, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Ruud Maaskant, PWN; Twan Teunissen, ARK Natuurontwikkeling; Leo Linnartz, ARK Natuurontwikkeling