Taurossen en wisenten op de Maashorst

Wisenten en Exmoor pony’s voor het eerst in Nederland samen met Taurossen in één leefgebied

ARK Rewilding Nederland
1-MRT-2019 - Voor het eerst in Nederland leven er nu wisenten, Exmoor pony's en Taurossen bij elkaar in één leefgebied. In het Brabantse natuurgebied De Maashorst zorgen ze samen voor natuurlijke variatie in het landschap.

In het verleden leefden wisenten, oerrunderen en wilde paarden naast elkaar in Europa, maar tegenwoordig ontmoeten deze drie soorten elkaar nauwelijks. Daar is nu verandering in gekomen. Woensdag 27 februari 2019 zijn vijf Taurossen toegevoegd aan het begrazingsgebied in het Brabantse natuurgebied de Maashorst. Daar leven sinds 2016 ook al Exmoor pony’s en wisenten. Taurossen zijn wildlevende runderen die lijken op het uitgestorven oerrund. Deze specifieke combinatie van grote grazers leeft nu voor het eerst in Nederland bij elkaar.

Exmoor pony

De groep van vijf Taurossen bestaat uit een stier en een koe met haar nakomelingen: een koetje, een stiertje en een stierkalfje. De Taurossen leefden al wel op de Maashorst, maar in een ander begrazingsgebied buiten dat van de wisenten en Exmoors. Met de terugkeer van de drie soorten grote grazers in één liefgebied wordt gewerkt aan meer variatie in de Maashorst. Deze diersoorten hebben namelijk een verschillende manier van grazen. Bij grazers is er meestal sprake van facilitatie: het graasgedrag van de ene soort pakt gunstig uit voor de andere. De ene soort schept omstandigheden die de andere juist nodig heeft. Zo kunnen runderen - die gras met hun tong afrukken - de weg banen voor paarden die korter eiwitrijker gras afbijten. Paarden effenen op hun beurt weer het pad voor andere dieren. Daardoor zorgen ze samen voor natuurlijke variatie in het landschap, dat bestaat uit bloemrijke velden afgewisseld met bos. De komende tijd worden de dieren en hun onderlinge gedrag goed in de gaten gehouden. Ook vindt de komende tijd extra onderzoek plaats naar de resultaten van deze natuurlijke begrazing.

Meer informatie op www.ark.eu/maashorst.

Tekst: Anke Dielissen, ARK Natuurontwikkeling
Foto: Arjen Boerman (leadfoto) en Bob Luijks/Natuurportret