Geconcentreerde blik gericht op een geringd pimpelmeesje

Kom meekijken bij het vogels ringen

Sovon Vogelonderzoek Nederland
20-MEI-2016 - In deze Nationale Vogelweek worden honderden excursies georganiseerd. Een van de meest speciale is het meekijken bij het vogels ringen op de Wylerberg op zondagochtend 22 mei. Onderzoekers Frank Majoor en Ruud Foppen van Sovon laten zien hoe dat gaat. Op de ringplek worden vogels geringd om meer te weten te komen over de aantallen, overleving en het broedsucces van vogels.

Op zondagochtend 22 mei ringen Frank Majoor en Ruud Foppen van 7 tot 11 uur vogels op hun CES-onderzoekslocatie op de Wylerberg. Die ligt op een prachtige plek: bij het voormalige Sovonkantoor te Beek-Ubbergen. Je kunt er met je neus bovenop staan. Kom gerust een kijkje nemen en stel Frank en Ruud ook gerust alle vragen over vogels die je hebt. De kans is groot dat je eindelijk een grote bonte specht, zwartkop of misschien zelfs een appelvink van heel dichtbij kunt bekijken. Meld je wel even aan via vogelweek.nl.

Waardevolle gegevens

Het ringen van vogels is een goede manier om veel meer te weten te komen over de ontwikkeling van populaties. Door in het voorjaar op een vaste plek met vaste tussenpozen vogels te vangen en te ringen, verzamelen onderzoekers al jaren waardevolle gegevens over aantallen, overleving en broedsucces van kleine zangvogels. Dankzij deze zogenaamde CES-methode (Constant Effort Sites) weten we bijvoorbeeld dat de overlevingskans van kleine karekieten voor een deel afhangt van de regenval in Afrika. Met zulke kennis kunnen we een deel van de populatieontwikkeling van deze kleine zangvogel verklaren.

Nationale Vogelweek

Komend weekend zijn er nog veel meer leuke vogelactiviteiten te volgen. Op de website zijn ze allemaal te vinden en kun je je aanmelden.

Tekst: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Marijn Nijssen (leadfoto: geconcentreerde blik gericht op een geringd pimpelmeesje)