IJsschots waddenzee

Doelstelling “Parijs” gaat niet gehaald worden met huidige toezeggingen

Wageningen University
1-JUL-2016 - Met de huidige toezeggingen om broeikasgasemissies te verminderen, wordt de beoogde temperatuurstijging van maximaal 2 graden Celsius niet behaald, zo berekende een internationale groep onderzoekers, waaronder Niklas Höhne van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse van Wageningen Universiteit.

De plannen die tijdens de COP21-conferentie in Parijs door individuele landen werden geformuleerd, verminderen weliswaar de uitstoot van CO2, maar dat is niet voldoende om de doelstelling van Parijs te behalen. Integendeel zelfs. De studie is gisteren gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

In de overeenkomst die de landen in Parijs hebben ondertekend is afgesproken dat zij alle inspanningen die nodig zijn zullen plegen om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 2 graden. Daarbovenop hebben zij beloofd hun best te doen om die stijging zelfs binnen de 1,5 graad te houden. Daartoe hebben alle landen plannen opgesteld, de ‘Intended Nationally Determined Contributions’, waarin zij de acties beschrijven die ze van plan zijn te ondernemen. Deze plannen zijn nu doorgerekend door onderzoekers uit Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Brazilië, China en Australië. Zij komen tot de conclusie dat de uitstoot dankzij deze plannen weliswaar afneemt, maar niettemin zal leiden tot een temperatuurstijging van 2,6 tot 3,1 graad Celsius in het jaar 2100.

'Parijs was een historische gebeurtenis waarbij alle landen de verantwoordelijkheid hebben genomen om de opwarming van de aarde terug te dringen,' zegt Niklas Höhne van Wageningen Universiteit en het NewClimate Institute uit Keulen, 'maar onze analyse laat zien dat de gemaakte plannen aangescherpt moeten worden, willen ze het beoogde resultaat bereiken.' De totale hoeveelheid CO2 die tot het jaar 2100 maximaal kan worden uitgestoten om de stijging tot 2 graden te beperken, zal bij de huidige plannen al in 2030 bereikt zijn.

Om de doelstellingen te bereiken moeten er meer en strengere maatregelen worden genomen, stellen de onderzoekers. De emissies moeten na 2030 wereldwijd met 3 tot 4 procent per jaar worden verminderd. Hoogleraar Rik Leemans van Wageningen Universiteit onderstreept dit en vindt dat er echt extra actie moet worden ondernomen, ook in Nederland: 'In de praktijk zal dit een uitdaging van jewelste zijn. Precies een jaar geleden deed de rechter uitspraak in de Urgenda-zaak, waarbij de overheid werd opgedragen om meer maatregelen te nemen om verdere klimaatverandering te voorkomen. Het tegendeel gebeurde echter: de overheid ging in beroep tegen de uitspraak, er werden meer kolencentrales geopend en de maximumsnelheid werd op verschillende wegen verhoogd.'

Klik hier voor ‘Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming well below 2°C’, Nature, 29 juni 2016.

Tekst: Wageningen UR
Foto: Harm Albers