kramsvogel

Zeldzaam broedgeval Kramsvogels geregistreerd via Tuintelling.nl

Jaarrond Tuintelling
10-AUG-2016 - Afgelopen week deden Eric en Frauke, fervent tuintellers uit het Drentse de Wijk, melding van twee Kramsvogels op de website Tuintelling.nl van het project Jaarrond Tuintelling. De alarmbellen gingen direct rinkelen. Op de bijgevoegde foto bleek een van de twee vogels een jong te zijn. Een broedgeval dus, en die zijn tegenwoordig heel zeldzaam in Nederland.

Waarnemingen van Kramsvogels in het broedseizoen zijn heel bijzonder. Dat is goed te zien in de onderstaande grafiek. Daarin staat per week het gemiddelde aantal waargenomen kramsvogels per tuin in heel Nederland gemiddeld over de periode 2013 tot en met nu. De pijl geeft de waarneming van Eric en Frauke op 31 juli weer. Klik hier voor de informatie per jaar en per provincie. Gelukkig hadden Eric en Frauke een foto toegevoegd waarop de vogels overduidelijk te zien zijn en er geen enkele twijfel is over de waarneming, ook niet over de jonge vogel.

Gemiddeld aantal waargenomen Kramsvogels per tuin per week over de jaren 2013 tot 10 augustus 2016

Zeldzaam

Begin jaren ’70 werd de Kramsvogel voor het eerst jaarlijks broedend vastgesteld in ons land. Vaak broedden ze in kleine kolonies in met name het zuidoostelijk deel van ons land. In 1984 was dat aantal al opgelopen tot 700 tot 900 broedparen. Zo snel als de vogel verscheen, zo snel verdween hij ook weer.  In 1995 broedden er nog zo’n 330 tot 350 broedparen in ons land, in 2013 waren dat er nog slechts 15 tot 40. Ook tijdens de telperiode voor de nieuwe Atlas van de Nederlandse vogels (2012-2016) werden maar enkele Kramsvogels broedverdacht opgemerkt. De enige zekere broedplekken lijken nog in Drenthe en Limburg te zijn. Elk zeker broedgeval telt en deze zal dan ook met (een) stip in de nieuwe vogelatlas van Sovon komen (verwachte verschijningsdatum eind 2018). 

Niet alleen zeldzame soorten

Zo zie je maar weer dat tellen van tuinvogels een waardevolle bijdrage levert over het voorkomen en verspreiding van vogelsoorten. Overigens niet alleen door het waarnemen van deze zeldzame soorten, maar juist ook door regelmatig alle soorten door te blijven geven. Dus ook die ene Merel of Heggenmus die wekelijks in je tuin zit. Om iets te kunnen zeggen over hoe het met een bepaalde soort in Nederland gaat hebben we lange reeksen van tellingen nodig om uiteindelijk een trend te kunnen bepalen. Blijven ze stabiel, nemen ze af of juist toe en wanneer vind er een verandering of verschuiving plaats?

Door met regelmaat en langdurig te blijven tellen kunnen we zien hoe het landelijk, provinciaal en zelfs lokaal met soorten gaat. Het project Jaarrond Tuintelling hoopt dan ook dat zoveel mogelijk mensen via de website bijhouden wat er in hun tuinen voorkomt.

Tekst: Harvey van Diek & Laurien Holtjer, beiden Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Kramsvogels, rechts een pas uitgevlogen jong, De Wijk (Dr), 31 juli 2016, Eric en Frauke