idylle Kwadendamme primair

Breng kleur in het groen!

De Vlinderstichting
26-SEP-2016 - Er is de laatste tijd een groeiende aandacht voor groen in de stad. Groen is gezond en groen speelt een rol bij klimaatadaptatie, waterberging en het afvangen van fijnstof. Maar groen in de stad kan ook belangrijk zijn voor biodiversiteit, alleen moet het dan niet helemaal groen zijn.

Idylle Zuidwolde is aangelegd op een nieuw bedrijventerreinVeel vlinders en bijen vinden een prima leefgebied in natuurlijk beheerde delen van openbaar groen. Het stedelijk gebied wordt relatief zelfs steeds belangrijker voor vlinders, nu in het buitengebied steeds minder geschikt leefgebied voorhanden is door het intensieve agrarische gebruik. Uit de monitoringroutes die door vrijwilligers van De Vlinderstichting al meer dan 25 jaar worden geteld, blijkt dat het met de graslandvlinders in het agrarisch gebied heel slecht gaat. Vanaf 1990 zijn ze daar meer dan  60% achteruit gegaan. Dit is geen wonder als je ziet hoe intensief het hier wordt ingericht en beheerd. Ook in natuurgebieden en het stedelijk gebied gaan deze soorten achteruit, maar ze houden daar veel beter stand dan in het boerenland. Als er in inrichting en beheer rekening wordt gehouden met de eisen die vlinders en bijen stellen kunnen stad en dorp een echt thuis worden voor deze soorten.

Kinderen genieten in de idylle in BrielleIn een wegberm die natuurvriendelijk wordt beheerd kunnen bijvoorbeeld veel van de vlinders die voorheen in de bloemrijke boerengraslanden voorkwamen, goed leefgebied vinden, zoals icarusblauwtje die je soms met tientallen in een berm in de stad kunt tegenkomen, maar ook bruin blauwtje, kleine vuurvlinder en zandoogjes en dikkopjes voelen zich er thuis en planten zich er ook voort. Ook in parken kan bloemrijk grasland worden ontwikkeld. Dat kan soms al door de maaifrequentie sterk terug te brengen, maar je kunt ook door het inzaaien van inheemse bloemen zorgen voor meer kleur en beter leefgebied voor vlinders en bijen. De afgelopen drie jaar zijn De Vlinderstichting en de NBV, gesteund door de Nationale Postcodeloterij, bezig geweest met het aanleggen van idylles. Dit zijn vaak grote, bloemrijke graslanden waar vlinders en bijen volop voedsel en voortplantingsmogelijkheden vinden, maar waar ook mensen van kunnen genieten. Er zijn idylles in het buitengebied, maar de meeste liggen in het stedelijk gebied.

Welkom in de Idylle in DrunenOp woensdagmiddag 26 oktober wordt in de Reehorst in Ede een mini-symposium gehouden over het aanleggen van bloemrijke plekken. Welke ervaringen zijn er opgedaan bij de aanleg en het beheer van de idylles? Wat ging er goed, wat ging er minder en wat hebben we ervan geleerd? De trekker van de  idylle in Almelo zal vertellen over hun ervaringen en vanuit de Cruydt-Hoeck, leverancier van wilde bloemenzaden met veel ervaring in de ontwikkeling van bloemrijk grasland, zal een presentatie worden verzorgd met concrete en praktische aanbevelingen waar je op moet letten bij aanleg en onderhoud van bloemrijk grasland. Ook zal door een aantal sprekers worden ingegaan op hoe je in je beheer rekening houdt met de eisen die vlinders en bijen stellen aan hun leefomgeving en over hoe je omwonenden en andere inwoners erbij betrekt.

Deze middag is bedoeld voor alle mensen betrokken bij het idylleproject, maar juist ook voor gemeenten en hoveniers die zelf de komende tijd aan de slag willen met bloemen voor vlinders, bijen en mensen en zo willen zorgen voor meer kleur en biodiversiteit in de stad.

Klik hier voor meer informatie en voor aanmelding.

Tekst en foto’s; Kars Veling, De Vlinderstichting