Otter VOOR EENMALIG GEBRUIK

Otter komt terug naar Limburg

ARK Rewilding Nederland
8-JAN-2017 - De afgelopen jaren werden er al otters waargenomen aan de randen van de provincie Limburg. Misschien zwemmen er al wel otters in Limburg? Om daar achter te komen vragen het Natuurhistorisch Genootschap Limburg en ARK Natuurontwikkeling uw hulp.

In Gelderland en Limburg wordt hard gewerkt aan de terugkeer van de otter langs de rivieren. Dit in navolging van Overijssel en Friesland. In de afgelopen decennia is de waterkwaliteit van beken en rivieren fors verbeterd en is natuur in uiterwaarden en beekdalen hersteld. Met nog wat extra inspanningen kunnen op korte termijn langs de Rijntakken en langs de Maas nieuwe otterpopulaties tot ontwikkeling komen.

Terugkeer van de otter in Limburg

In het Gelderse rivierengebied duiken al af en toe spontaan otters op, afkomstig uit het noorden van Nederland. Voor een gewenste verbreding van de genetische diversiteit zijn er de afgelopen jaren ook een aantal bijplaatsingen geweest. Ook in Limburg zijn er kansen voor de otter. ARK Natuurontwikkeling zet zich samen met betrokken partners in voor de terugkeer van de otter in Limburg. Hiervoor zullen ook in dit gebied bijplaatsingen uitgevoerd gaan worden.

Ottersporen in de sneeuw

Otteronderzoek

Ter voorbereiding op bijplaatsingen willen we weten of er nu al otters in Limburg zijn en willen we later de otters in Limburg goed in de gaten gaan houden om te kijken hoe de populatie zich gaat ontwikkelen. Belangrijk hiervoor is dat mensen goed weten hoe je ottersporen herkent en hoe je dus de otters in de gaten kunt houden in de natuur, de zogenaamde ottermonitoring. Samen met de zoogdierenwerkgroep van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, organiseert ARK Natuurwikkeling daarom een workshop ottermonitoring. De monitoring sluit aan bij het NEM monitoringsmeetnet van de Zoogdiervereniging en wordt in samenwerking met CaLutra gedaan. De workshop bestaat uit een avondlezing en een dag waar we in het veld actief op zoek gaan naar ottersporen in de Gelderse poort.

Aanmelden voor het veldbezoek is verplicht; opgeven voor 25 januari 2017. De startlocatie zal later doorgegeven worden. Meer informatie over de otter is te vinden op www.ottersinrivierenland.nl.

Tekst: Bram Houben, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling (leadfoto: otter); Bram Houben, ARK Natuurontwikkeling