bever oeffelt

Op zoek naar bevers bij laag water

Zoogdiervereniging
17-JAN-2017 - Op 29 december 2016 ramde een binnenvaartschip de stuw in de Maas bij Grave (NB). In korte tijd daalde hierdoor het waterpeil van de Maas tussen Sambeek (NB) en Grave met zo’n drie meter. De gevolgen voor de scheepvaart en de bewoners van woonboten in het getroffen gebied kwamen daarna uitgebreid in het nieuws. Maar wat was de impact op de bevers die hier langs de Maas leven?

Bevers (Castor fiber) bouwen hun burchten (en holen) direct aan het water, waarbij de ingangen altijd onder water liggen. Op deze manier is de burcht ontoegankelijk voor roofdieren en kunnen de dieren veilig de burcht in- en uitgaan. Door de lage waterstand in het hierboven genoemde deel van de Maas kwamen de daar aanwezige beverburchten een eindje van het water af te liggen met de ingangen open en bloot. Op donderdag 12 januari 2017 zijn drie burchten in het getroffen tracé bezocht om te kijken hoe de bevers met dit probleem waren omgegaan.

Bij een grote beverburcht op de Maasoever bij Oeffelt (NB) waren volop tekenen van recente activiteit. Het probleem van de extreem lage waterstand hadden de bevers opgelost door eenvoudigweg de burcht aan de waterkant een flink stuk te verlengen. Hierdoor was een zeer lange burcht ontstaan van in totaal ongeveer tien meter lengte, waarvan zo’n vier tot vijf meter recente ‘aanbouw’.

 Beverburcht bij Oeffelt

Bij een grote burcht bij Milsbeek (LB) waren ook volop tekenen van recente activiteit. De burcht ligt hier echter niet direct aan de Maas, maar aan een niet al te diepe plas die daarmee in open verbinding staat. In eerste instantie pasten de bevers hier dezelfde truc toe als bij Oeffelt en verlengden de burcht aan de waterkant met zo’n twee meter. Door verdere daling van het waterpeil viel de plas echter geheel droog en werkte deze oplossing niet meer. De bevers hebben uiteindelijk een aantal meter verderop een noodburcht gebouwd, die wel min of meer aan het water grensde. Dergelijke noodburchten zijn een normaal verschijnsel bij bevers in het rivierengebied, wanneer die als gevolg van hoogwater hun normale burcht moeten verlaten.

Bevervraat bij Mook

De derde bezochte burcht ligt op de oever van de Niers bij Gennep (LB), op korte afstand van de plek waar dit riviertje uitmondt in de Maas. Hier waren slechts in zeer beperkte mate sporen van recente activiteit zichtbaar, waaronder wat takken die bij een van de ingangen waren neergelegd in een halfslachtige poging toch een overdekte passage tot aan het water te vormen. Ingeschat werd dat deze burcht door de bewoners uiteindelijk (al dan niet tijdelijk) verlaten is.

Beverburcht bij Mook

De drie bekeken beverburchten tonen al met al sterk verschillende beelden. Echte problemen lijken er voor de bevers in het getroffen gebied echter niet te zijn ontstaan. Inmiddels is de waterstand in de Maas al weer flink aan het stijgen doordat er bij Grave begonnen is met de aanleg van een nooddam. Er kan dus verwacht worden dat de bevers op niet al te lange termijn weer hun normale leventje kunnen hervatten.

Tekst en foto's: Rob Koelman, Ecologisch adviesbureau Eliomys