Banner March for science

Loop met ons de March For Science in Amsterdam op zaterdag 22 april 2017, Earth Day!

Wageningen University
19-APR-2017 - Hecht u waarde aan de wetenschap? En ziet u in hoe belangrijk onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is, voor alle aspecten van de samenleving? Loop mee op 22 april 2017 tussen 12.00 en 16.00 uur op het Museumplein met de March For Science! Wetenschappers, bezorgde burgers, studenten en liefhebbers van wetenschap: iedereen die zijn stem wil laten horen voor de wetenschap is van harte welkom.

Klik voor het hele programmaDe March For Science vindt wereldwijd plaats op zaterdag 22 april 2017. Ook in Nederland zal er een March For Science gehouden worden, tussen 12.00 en 16.00 uur op het Museumplein in Amsterdam. Wetenschappers en liefhebbers van de wetenschap zullen hun stem laten horen en een oproep doen tot het ondersteunen en beschermen van de wetenschappelijke gemeenschap.

Er is een groeiende beweging te zien waarin feiten en wetenschappelijke bewijzen worden weggewuifd of als onwaar worden beschouwd. Voorbeelden hiervan zijn de anti-vaccinatie-beweging en de ontkenners van klimaatverandering. De bewijzen die de wetenschap in deze belangrijke kwesties heeft geleverd worden genegeerd. Dit is een globaal probleem en zal op den duur een bedreiging vormen voor de samenleving. Daarnaast zorgen recente internationale ontwikkelingen in politiek en beleid voor de belemmering van open communicatie, uitwisseling van ideeën en internationale samenwerking. Een aantal voorbeelden zijn hier te noemen. Onder het beleid van de nieuwe regering in de VS worden door de overheid gefinancierde wetenschappers gecensureerd en het zwijgen opgelegd. In Turkije worden duizenden academici opgesloten. Wereldwijd vormt een anti-immigratiebeleid een belemmering voor internationale samenwerking en kennisuitwisseling, waarden die ten grondslag liggen aan de wetenschappelijke methode. Hiermee is de vrije wetenschap in gevaar. Er is te lang gezwegen; nu is de tijd om onze stemmen laten horen.

Met deze mars hopen we bewustwording te creëren dat wetenschap en vrije uitwisseling van informatie essentieel zijn voor alle lagen van de samenleving. Wetenschap voedt educatie, en is dus cruciaal voor het opleiden van toekomstige generaties. Wetenschap is overal, en een anti-wetenschapsagenda is schadelijk voor iedereen. Wetenschap streeft naar het vinden van objectieve antwoorden, en is daarmee het fundament voor democratische besluitvormingsprocessen. Dit is een mars om de wetenschap te vieren, en samen met velen te laten zien hoe groot haar waarde is.

Loop mee op 22 april 2017 met de March For Science! Wetenschappers, bezorgde burgers, studenten en liefhebbers van wetenschap: iedereen die zijn stem wil laten horen voor de wetenschap is van harte welkom.

Het initiatief in Nederland wordt al wijdverspreid gesteund door instellingen zoals de VSNU, LSVb, NEMO Science Center en alle Nederlandse Universiteiten en rectoren.

Zie hier het hele programma (klik op NL-knop linksboven op de site voor de Nederlandstalige beschrijving).

Deel op Facebook

Deel op Twitter