Vliegend hert mannetje

Veluws vliegend hert vooral een stadssoort?

EIS Kenniscentrum Insecten
5-JUN-2017 - Het vliegend hert is zonder twijfel de meest imposante onder de insecten. Met zijn grootte tot wel 9 centimeter en de enorme, geweivormige kaken laat hij op de meeste mensen een onuitwisbare indruk achter. Graag roepen we eenieder die er een tegenkomt op om de waarneming door te geven.

Het vliegend hert is zeldzaam en in het grootste verspreidingsgebied, de Veluwe, is het nog steeds niet overal duidelijk waar de populaties zich precies bevinden. Op de Utrechtse Heuvelrug en de Holterberg is zelfs niet eens duidelijk of er zich nog populaties bevinden.

Buiten dorp en stad

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de verspreiding van het vliegend hert op de Veluwe beperkter is dan aanvankelijk werd gedacht; nagenoeg het gehele verspreidingsgebied bevindt zich ten noorden van de snelweg A1, met uitzondering van enkele waarnemingen verspreid rond Radio Kootwijk en vorig jaar voor het eerst één in Stroe. Een andere aspect dat opvalt is dat het merendeel van de waarnemingen afkomstig is uit de bebouwde kom, veelal uit tuinen of houtwallen binnen dorp of stad. Mogelijk is dit een waarnemerseffect; daar waar de mensen aanwezig zijn worden vliegende herten waargenomen, en de grootste activiteit is op zwoele zomeravonden als mensen lekker in de tuin zitten te genieten van het weer. Opvallend hierbij is bijvoorbeeld de recente toename in de stad Apeldoorn. Wat wij echter erg graag zouden willen weten is of het vliegend hert ook verder van de dorpen voorkomt in het Natura-2000 gebied zelf. Hierbij roepen we iedereen op om buiten eigen tuin of dorp eens te kijken of het vliegend hert ook in het natuurgebied voorkomt en alle waarnemingen door te geven.

Vindplaatsen van het vliegend hert op de Veluwe, de landelijke verspreiding is linksboven weergegevenMannetje vliegend hert in bebouwde kom, de straatnaambordjes zijn duidelijk zichtbaar 

De beste plekken om te zoeken zijn bosranden met eiken, dit kunnen daadwerkelijke randen van een stuk bos zijn, maar ze kunnen ook langs brede paden in het bos zitten of in houtwallen en soms zijn ze zelfs te vinden op solitaire eiken. De larven leven van door schimmels aangetast dood hout, waarbij eik favoriet is. Volwassen dieren zijn vaak te vinden op wondjes op stammen van eiken, waar ze van het sap drinken. Het beste moment om ze te gaan zoeken is op zwoele zomeravonden rond zonsondergang bij een temperatuur van minimaal 17 graden.

Bosrand met eiken, een uitstekende plek voor vliegende herten

Oproep

Hierbij willen wij eenieder oproepen om waarnemingen van het vliegend hert door te geven, het liefst voorzien van een foto en een zo nauwkeurig mogelijke plaatsaanduiding (het liefst voorzien van coördinaten). De waarnemingen kunnen ingevoerd worden op Waarneming.nl of op eis-nederland.nl/vliegendhert. Uiteraard zijn ook oudere waarnemingen welkom. Let wel, alleen waarnemingen vergezeld van een foto kunnen gevalideerd worden.

Voor meer informatie over het vliegend hert zie: www.eis-nederland.nl/vliegendhert

Tekst & foto's: John Smit EIS Kenniscentrum Insecten