bont zandoogje - primair

Extra voorjaarsgeneratie bont zandoogje

De Vlinderstichting
5-JUN-2017 - Normaal heeft het bont zandoogje een voorjaarsgeneratie en twee grotere generaties in de zomer en nazomer. Na de, normale, voorjaarsgeneratie verschijnen er nu, vanaf eind mei, echter volop verse bont zandoogjes en het lijkt er op dat er dit jaar een extra generatie optreedt.

Een bont zandoogje op de uitkijkHet bont zandoogje is de afgelopen tien tot vijftien jaar sterk toegenomen en heeft zich door heel Nederland verspreid. Ook in de eerste maanden van 2017 zien we dat de soort al verspreid door het hele land is gezien. Het is een soort van bosranden en open bossen, maar zeker de laatste jaren wordt hij ook steeds meer gezien in tuinen en parken. De rupsen leven op diverse grassen waaronder kweek, kropaar en witbol, die allemaal zeer veel voorkomen.

Het bont zandoogje heeft normaal gesproken drie elkaar gedeeltelijk overlappende generaties van maart tot eind oktober. Zoals aan de blauwe lijn in de grafiek, van de gemiddelde vliegtijd van 1992 tot en met 2016, te zien is vliegt de eerste generatie normaliter vanaf maart tot in juni en verschijnt de tweede in juli. Dit jaar (de roze lijn) begonnen de vlinders ook in maart al te vliegen. Vorige week verschenen echter overal mooie verse bont zandoogjes, terwijl er ook nog steeds ‘oudjes’ uit april vlogen: de eerste vervolggeneratie van het bont zandoogje is dit jaar vervroegd naar midden mei!

Links: Indicatie van de aantallen bont zandoogjes in de routes in het voorjaar van 2017 (rood) vergeleken met het langjarig gemiddelde (blauw). Rechts: kaartje met de waarnemingen van het bont zandoogje in 2017, tot 1 juni

Het is de vraag of het gaat om een vervroegde zomergeneratie of dat er een extra generatie optreedt. Bij het bont zandoogje is dat goed denkbaar, want het is bekend dat de groeisnelheid van de rupsen enorm kan verschillen. We zijn benieuwd!

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting