Visdief met spiering

100 paar visdief!

Vogelbescherming Nederland
13-JUN-2017 - Goede berichten uit het Eemmeer. Nadat Vogelbescherming en Natuurmonumenten vorig jaar drie broedeilandjes herstelden, nestelen er maar liefst 100 paar visdiefjes! Binnenkort kunnen we daar heel veel jongen verwachten.

Met veel sterns in ons land, waaronder de visdief, gaat het niet goed. Vogelbescherming werkt daarom dankzij de financiële steun van de Stern Groep aan het herstellen van broedeilandjes in voedselrijke gebieden.

Weinige geschikte plaatsen

VisdiefjeDe Waddenzee, de Noordzee kustzone, het IJsselmeergebied en de Delta zijn voor grote sterns, dwergsterns, visdieven en noordse sterns zeer belangrijke gebieden. Er zijn weinig geschikte plaatsen voor deze sterns om te kunnen broeden en in het IJsselmeer is er te weinig vis voor de jongen. Grotere kolonies visdieven zitten vandaag de dag in de Delta en in de Wadden. Plekken die behoorlijk ver uit elkaar liggen. Alleen al vanuit dat oogpunt is het wenselijk om visdieven ook in het binnenland meer ruimte te geven. Daarom zijn vorig jaar drie broedeilanders in het Eemmeer hersteld. Naar verwachting is hier ook genoeg voedsel te vinden.

 

 

Zand, schelpen en moeilijk bereikbaar

Jonge sternSterns houden van onbegroeide maar voldoende hoge eilanden, zandplaten en strandjes, bij voorkeur moeilijk bereikbaar voor predatoren en recreanten. Door het weghalen van vegetatie en aanbrengen van een schelpenlaag kunnen bestaande plekken geoptimaliseerd worden voor sterns en andere bodembroeders. Ook dat is in het Eemmeer gebeurd en met succes.

Het meest noordelijke eiland ('Zwarte Stern') van de drie is op dit moment niet alleen in gebruik door eenden, ganzen en kokmeeuwen, maar hier zijn ook 39 nesten van visdiefjes aanwezig en nog enkele tientallen nestkuiltjes. Op het middelste eilandje ('Dwergstern') is het aantal visdiefnestjes nu 61 en ook hier zijn veel nestkuiltjes in de opgebrachte schelpen laag. Dat maakt dat er in mei precies 100 nesten van Visdiefjes waren. En waarschijnlijk komt daar nog wel wat bij. Ter vergelijking: vorig jaar broedde in dit gebied maar één paartje. Met zoveel nesten kan het niet anders dan dat we hier over een paar weken een explosie aan jonge visdiefjes kunnen verwachten; het broedsucces wordt in de gaten gehouden. Voor een vogel die alle steun nodig heeft is dat een fantastisch resultaat.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland; Harvey van Diek; Jaap Schelvis, Saxifraga