huismoeder - primair

Dieren in je donkere tuin

De Vlinderstichting
24-JUL-2017 - Op deze heerlijke warme avonden zitten we lang in onze tuin. Als het gaat schemeren horen we de laatste voorzichtige zang van een merel en zien we soms de gewone dwergvleermuizen tevoorschijn komen en jagen boven de tuinen. Als het dan donker wordt verdwijnen we snel naar binnen. Dat is jammer, want juist dan komt er nog van alles tevoorschijn.

De huismoeder is erg variabel, van helemaal effen en licht tot donker en (zoals op deze foto) bontNu de vlinderstruik (Buddleja) bloeit, zijn er ook ’s avonds vlinders te zien in je tuin. Ga maar eens, vanaf ongeveer een half uur na zonsondergang de tuin in met een zaklamp. Als je op een zachte avond met een zaklamp de vlinderstruik beschijnt zie je vast en zeker mooie rode lichtjes. De lichtjes zijn de weerkaatsing van het lamplicht in de ogen van nachtvlinders. Er zijn heel wat soorten die je op bloemen kunt vinden, maar de meest algemene zijn gamma-uil, die ook overdag te zien is en huismoeder. Die laatste is nu al veel aanwezig. De eersten vliegen al in juni, in augustus is de piek, maar ook in september zijn ze er nog volop. Huismoeders zijn vrij grote nachtvlinders met een opvallend ‘langwerpig’ uiterlijk. Wel zijn ze buitengewoon variabel van kleur. Zo zijn er vrijwel helemaal effen lichtbruine exemplaren, maar ook erg bont en donker getekende huismoeders. Het is een erg wijd verbreide soort, die zich in allerlei leefgebieden thuis voelt. De rups, die van september tot in mei aanwezig is, leeft op allerlei kruidachtige planten en grassen.

Niet alleen nachtvlinders zijn te vinden in je donkere tuin. V.l.n.r. boven: zuidelijke boomsprinkhaan & struiksprinkhaan, onder kleine watersalamander & egel

De gamma-uil gaat niet op de bloempluim zitten, maar fladdert er voorDe gamma-uil gaat niet zitten op de bloempluimen, zoals de huismoeder, maar blijft er vliegend voor hangen om met de roltong nectar uit de bloembuisjes te peuteren. De gamma-uil is erg talrijk en vooral in de zomer en nazomer veel aanwezig. Het is een trekvlinder, die in het najaar wegtrekt naar zuidelijker streken.

Als je zo met een lamp in je tuin rond loopt kun je ook nog andere verrassingen te zien krijgen. Zo zijn er sprinkhanen, die veel in tuinen voorkomen, maar die zich overdag ook vrij verborgen houden en juist als het donker is tevoorschijn komen. Zo zaten van de week bij ons op de vlinderstruik een zuidelijk boomsprinkhaan en op de kattenstaart langs de vijver een struiksprinkhaan. Je kunt ook zomaar een egel tegenkomen en ook kleine watersalamanders scharrelen in het donker door je tuin. Deze en alle andere soorten die je in je tuin tegenkomt kun je invoeren op de Jaarrond Tuintelling. Als je wekelijks aangeeft wat je er hebt gezien krijg je op den duur een mooi overzicht van de biodiversiteit in je tuin.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting