Is vlinderstruik een invasieve exoot?

De Vlinderstichting
23-APR-2015 - Vlinderstruik (Buddleja) is een bekende vlinderlokker. Als deze bloeit met zijn grote paarse of witte bloempluimen dan komen er veel vlinders op af om nectar te drinken. Maar sommigen zien vlinderstruik als een bedreiging voor onze inheemse planten.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

Vlinderstruik (Buddleja) is een bekende vlinderlokker. Als deze bloeit met zijn grote paarse of witte bloempluimen dan komen er veel vlinders op af om nectar te drinken. Maar sommigen zien de vlinderstruik als een bedreiging voor onze inheemse planten.

Kleine vos is een van de ’kroeglopers’ die graag nectar drinkt op vlinderstruik (foto: Kars Veling)Vlinders kunnen alleen vloeibaar voedsel tot zich nemen door hun roltong. Dit is een soort rietje, dat in rust onder de kop is opgerold als een horlogeveer, maar die helemaal kan worden uitgerold om de nectar onder uit bloemen te halen. Nectar is belangrijk voor vlinders omdat het hun brandstof is. Hoe meer nectar ze kunnen verzamelen, hoe meer ze kunnen vliegen en hoe meer ze zich kunnen voortplanten.

Er zijn veel planten die door vlinders gebruikt worden, maar in de tuin is Buddleja echt een groot succes. Het zijn vooral de zogenaamde kroeglopers die er van drinken, mobiele vlinders die geen bijzondere eisen stellen aan hun leefomgeving. Ze komen wat drinken en een dag later kunnen ze vijf kilometer verderop een tuin bezoeken. Ze zitten wel soms met veel bijeen. Zo kun je wel 10 kleine vossen en dagpauwogen tegelijk op een struik te zien krijgen. Geen wonder dat ook vlinderstruiken worden aanbevolen door De Vlinderstichting als er wordt gevraagd naar goede vlindertuinplanten.

Ook ’s nachts wordt vlinderstruik gebruikt, zoals door deze huismoeder (foto: Kars Veling)De laatste jaren krijgen we echter wel steeds meer kritiek op de reclame die we voor Buddleja maken. Het is een uitheemse soort en dus niet een plant die hier van oorsprong thuishoort, maar bovendien komen er vanuit Vlaanderen steeds meer berichten dat de soort invasief is en andere planten verdringt. Ons wordt verweten dat we door aanplant ervan te stimuleren inheemse flora bedreigen. In Nederland zijn er voor zover ons bekend, geen voorbeelden van het invasieve karakter, maar dat kan een kwestie van tijd zijn. Als de klimaatverandering doorzet kan Buddleja ook hier wellicht een probleem worden. Er worden proeven gedaan met vlinderstruiken die geen zaad kunnen vormen, maar of deze wel veel nectar leveren is nog niet bekend. Dat kan de oplossing zijn als de soort ook hier zich invasief gaat gedragen.

Meer over invasieve exoten vindt u in de Kijk op exoten, april 2015.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting