Zwarte wouw op kadaver

Circle of Life: Herstel van Europese aaseters

ARK Rewilding Nederland
3-SEP-2017 - Met ‘Dood doet Leven’ trekken diverse organisaties in Nederland samen op om dode dieren, klein én groot, weer een plek te geven in onze natuur. Rewilding Europe en ARK Natuurontwikkeling werken nu ook over de landsgrenzen heen aan herstel van Europese aaseters. Ter ere van World Vulture Awareness Day is de Engelstalige Circle of Life brochure gepresenteerd die gratis is te downloaden.

Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur. Kadavers vervullen de functie van een druk bezocht restaurant, waar honderden andere dieren aan de dis aanschuiven. De dood van het ene dier betekent het (over)leven voor een ander. Het laten liggen van grote dode dieren in de natuur is echter ongebruikelijk.

Dood doet Leven

Dood doet Leven zet zich sinds 2008 in voor de terugkeer van dode dieren én grote aaseters in de natuur. In steeds meer natuurgebieden krijgen grote kadavers weer een plek in de natuur en kunnen talrijke aaseters opnieuw aan hun trekken komen. De ervaringen van Dood doet Leven in Nederland zijn eerder uitgewerkt tot een brochure 'Aan de slag voor aaseters' (pdf; 3,8 MB). Voor opschaling over de landsgrenzen heen hebben ARK en Rewilding Europe met partners gewerkt aan een Engelstalige editie waarin de Europese situatie en de kansen voor Europese aaseters worden beschreven.

Vale gier

Circle of Life

Tijdens de internationale Vulture Awareness Day op 2 september is de brochure online via het netwerk van Rewilding Europe verspreid. Bijzondere foto’s in de brochure vertellen het verhaal van aaseters. Circle of Life vraagt om aandacht voor de kringloop van kadavers en de invloed op de bodem en het leven. Ook de rol van zware kadavers als paard en rund komt aan bod. Met de terugkeer van deze landschapsbouwers zou meer aandacht moeten ontstaan voor een volledige kringloop. Nu worden in het zuiden van Europa bijvoorbeeld gieren gevoerd met landbouwdieren afkomstig van slachthuizen, omdat in de natuurgebieden praktisch geen wilde hoefdieren leven. Bovendien gaan wildlevende paarden en runderen na hun sterven verplicht naar de destructie. Dat is de wereld op zijn kop.

De brochure Circle of Life (pdf; 4,5 MB) roept op tot Europese samenwerking om onze aaseters weer de ruimte te geven. Praktische stappen worden toegelicht. Voor de mens is er ook veel winst: aaseters vervullen een onmisbare functie van natuurlijke opruimers. De natuur van dode dieren maakt natuurbelevingen rijker. Van het observeren van insecten tot het fotograferen van beren en gieren.

Meer informatie

Tekst: Bart Beekers en Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Shutterstock