Bittervoorn

Duik onder in de Gelderse wateren!

Provincie Gelderland
27-OKT-2017 - De natuur onder water is voor veel mensen een onbekende wereld. Daarom heeft de provincie Gelderland een film laten maken die je in zes minuten meeneemt op een verrassende reis. De film past mooi in de Week van Ons Water. Wie veel meer wil weten over biodiversiteit in Gelderland is welkom op de Gelderse Biodiversiteitsdag op 3 november: met boeiende lezingen, workshops, films en een excursie.

Gelderland heeft allerlei typen wateren binnen haar grenzen: rivieren, kleiputten en poldersloten in de Betuwe; vennen en sprengen op de Veluwe; en de beken van de Achterhoek en de Gelderse Vallei. De waterschappen werken eraan om de waterkwaliteit te verbeteren en de wateren geschikter te maken voor planten en dieren. Zij leggen onder andere natuurlijke oevers en vispassages aan.

In de onderstaande korte film wordt het leven in en rond sloten, sprengen en beken op een schitterende manier een beeld gebracht. Je ziet onder andere hoe bittervoorns zwanenmossels gebruiken bij hun voortplanting, hoe beekprikken gezamenlijk nesten bouwen voorafgaand aan de paring en hoe het op de beekbodem wemelt van de kleine beekinsecten.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Film: Het leven in en rond sloten, sprengen en beken (Bron: Blikonderwater.nl)

Deze week organiseert de watersector allerlei wateractiviteiten in het kader van de Week van Ons Water. Voor een overzicht van de activiteiten in uw buurt kijk dan hier

Gelderse Biodiversiteitsdag

Wie veel meer wil weten over biodiversiteit in Gelderland is welkom op de Gelderse Biodiversiteitsdag op 3 november in het vernieuwde provinciehuis in Arnhem. De Gelderse Biodiversiteitsdag is bedoeld voor vrijwilligers en natuurbeheerders die zich inzetten voor de Gelderse natuur. Dat kan zijn bij een natuurorganisatie, een terreinbeherende organisatie, gemeente, waterschap, agrarische natuurvereniging en / of adviesbureau. Deze dag is een uitgelezen kans om kennis te maken met iedereen, vrijwilliger of professional, die betrokken en actief is in de Gelderse natuur.

Het programma van de Biodiversiteitsdag is afwisselend en actief en biedt u lezingen, workshops en films over de bijzondere flora en fauna en het natuurbeheer in Gelderland. Ook is er de mogelijkheid om mee het veld in te gaan tijdens de excursie. Allerlei soortgroepen en Gelderse streken komen aan bod: van vogels en insecten tot vissen en zoogdieren en van het Rivierengebied en de Veluwe tot de Achterhoek. Veel organisaties die op Nature Today natuurberichten publiceren leveren er een bijdrage zoals RAVON, Zoogdiervereniging, Vlinderstichting en FLORON. Kijk op deze website voor het programma. Aanmelden is niet meer mogelijk omdat het volgeboekt is.

Tekst: Provincie Gelderland
Film en foto: Blikonderwater.nl (leadfoto: bittervoorn)