bij - primair

Code rood voor de natuur: teken de petitie

De Vlinderstichting
26-OKT-2017 - Het was volop in het nieuws de afgelopen dagen: insecten gaan sterk achteruit. Dat heeft veel mensen doen schrikken. Want als er 75 procent minder insecten zijn, kan dat niet zonder gevolgen zijn voor de rest van de natuur. En, wat voor sommigen vooral belangrijk is, voor onszelf. Natuurorganisaties roepen met een petitie het nieuwe kabinet op tot actie.

De argusvlinder, die sterk achteruit gaatHet is alarmfase 'rood' voor de biodiversiteit in Nederland: de aantallen insecten hollen achteruit. We hebben harde gegevens over de sterke achteruitgang van de vlinders in ons land, maar recent onderzoek uit Duitsland duidt erop dat het aantal vliegende insecten de afgelopen 27 jaar met 75 procent is afgenomen. Er is weinig reden aan te nemen dat dit in Nederland anders is. Onlangs werd ook bekend dat sinds 1980 het aantal vogels in Noordwest-Europa met meer dan 400 miljoen is afgenomen. Het gaat schrikbarend slecht met alles wat vliegt in Nederland; dat is onder andere te wijten aan de vele bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt. Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Ze zijn de bestuivers van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron van vogels en veel zoogdieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf. Hier moeten we wat aan doen. Nu het nog kan.

Het nieuwe kabinet presenteert het regeerakkoord als ‘het groenste ooit’, maar hoe dat uitpakt voor natuur is nog niet helder. Gelukkig zijn er wel stappen aangekondigd om de negatieve effecten op de natuur terug te dringen, en nu is het moment om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten. Wij roepen het kabinet en al onze volksvertegenwoordigers daarom op de handen ineen te slaan om een einde te maken aan de dramatische daling van de biodiversiteit: het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen moet drastisch omlaag. Omwille van een gezonde leefomgeving én een mooie natuur. Een groot aantal natuurorganisaties heeft een petitie opgesteld waarin zij het kabinet oproepen daar nu serieus mee aan de gang te gaan: actie dus. De petitie ging woensdag online en is al door veel mensen ondertekend. De petitie zal komende dinsdag worden aangeboden aan de Kamercommissie; de deelnemende organisaties zullen er op toezien dat deze niet in een bureaulade verdwijnt, maar dat er nu echt actie wordt ondernomen. Het is code rood voor de natuur!

Teken hier de petitie.

Tekst (op basis van persbericht) en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting