Code Rood voor natuur: petitie aangeboden aan politici

Vogelbescherming Nederland
31-OKT-2017 - Een duidelijke boodschap voor het kabinet: een 'Deltaplan Biodiversiteit' is van groot belang voor de Nederlandse natuur! Namens bezorgde natuurkenners overhandigde bekende tuinman Lodewijk Hoekstra vandaag in Den Haag de petitie 'Code rood voor de natuur' aan politici van verschillende politieke partijen.

Politici reageren op de petitie

De reacties van politici op de aangeboden petitie 'Code Rood' liepen nog wel wat uiteen. Zo denkt het CDA dat het nodig is om achtertuinen te vergroenen. De PvdA geeft in een reactie aan dat de wereld groter is dan onze achtertuinen en dat we als maatschappij allemaal verantwoordelijk zijn. Kamerleden van D66, CDA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en PvdA gingen in op de uitnodiging de petitie in ontvangst te nemen. Lodewijk Hoekstra: "We moeten anders gaan denken over en omgaan met de natuur. Een 'Deltaplan Biodiversiteit' is van groot belang!".

Aandacht voor petitie 'Code rood voor de natuur'

Petitie 'Code rood voor onze insecten'

Alarmfase 'rood' voor de biodiversiteit in Nederland: de aantallen insecten hollen achteruit. Recent onderzoek duidt erop dat in de afgelopen 27 jaar 75 procent van de vliegende insecten (waaronder vlinders) is afgenomen. Onlangs werd ook bekend dat sinds 1980 het aantal vogels in Noordwest-Europa met meer dan 400 miljoen is afgenomen.

Het nieuwe kabinet presenteert het regeerakkoord als ‘het groenste ooit’, maar hoe dat uitpakt voor natuur is nog niet helder. Gelukkig zijn er stappen aangekondigd om de negatieve effecten op de natuur terug te dringen. Hét moment dus om hier gezamenlijk de schouders onder te zetten. Doe mee!

Wij roepen het kabinet en al onze volksvertegenwoordigers daarom op de handen ineen te slaan om een einde te maken aan de dramatische daling van de biodiversiteit: het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen moet drastisch omlaag. Omwille van een gezonde leefomgeving én van een mooie natuur.

Klik hier om de petitie te tekenen: kan nog steeds

Verder lezen:

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Willemijn Kaptein, Vogelbescherming Nederland