Anas penelope. Smient, man

Vogelgriep in 2016 veroorzaakt door wilde trekvogels

Wageningen University & Research
11-NOV-2017 - In november 2016 werd Nederland getroffen door het H5N8 vogelgriepvirus. Er werden veel dode wilde vogels gevonden, en verschillende pluimveebedrijven raakten besmet. Uit onderzoek blijkt nu dat wilde trekvogels uit Rusland de vogelgriep in 2016 naar Nederland brachten.

Wageningen Bioveterinary Research onderzocht de verspreiding van het virus in Nederland. De genetische samenstelling van de virussen gevonden in pluimvee is in het onderzoek vergeleken met die van wilde vogelvirussen. Aan pluimvee verwante virussen werden aangetroffen in de gans, wilde eend, kuifeend en smient. Deze vogels zijn veelal op korte afstand van een besmet bedrijf aangetroffen. Deze vogelsoorten kunnen het pluimvee van die bedrijven dus besmet hebben. Uit het onderzoek blijkt dat er in 2016 verschillende varianten van het H5N8 vogelgriepvirus in Nederland circuleerden. Deze zijn vanuit Rusland door wilde trekvogels in Nederland geïntroduceerd.

Kuifeenden

Bedrijven hebben elkaar niet besmet

De virussen aangetroffen op de pluimveebedrijven zijn in het onderzoek ook met elkaar vergeleken. In de meeste gevallen (met uitzondering van Biddinghuizen) bleken de virussen niet verwant. De bedrijven hebben elkaar dus niet besmet.

Tekst: Wageningen University & Research
Foto’s: Jan Nijendijk, Saxifraga (leadfoto: smient)