NL, Noord-Brabant, Bladel, Neterselsche Heide 11

Kans op duurzaam blijven bewegen groter in het groen

Wageningen Environmental Research
24-NOV-2017 - Mensen met overgewicht die in een groene of landschappelijk aantrekkelijke omgeving wonen slagen er na een leefstijlinterventie vaker in om hun nieuwe beweegniveau vast te houden.

In een studie van Wageningen UR en Maastricht University is gekeken of groen in de woonomgeving een rol speelt bij het volhouden van het op het eind van een leefstijlinterventie gerealiseerde beweegniveau, in ieder geval tot een jaar na afloop ervan. De betreffende interventie is de BeweegKuur. De Beweegkuur heeft tot doel mensen met een (zeer) hoog gewicht te begeleiden naar een gezondere leefstijl. De kuur streeft naar een structurele verbetering van zowel het eet- als het beweeggedrag. Voor wat betreft het beweegdeel is het de bedoeling dat de deelnemers op het eind van de BeweegKuur uitstromen naar het reguliere beweegaanbod in hun leefomgeving.

Hoge uitval bij fitnessen

Uit de resultaten blijkt dat meer groen grondgebruik in de directe woonomgeving (park, bos, natuur, agrarisch gebied) gepaard gaat met een grotere kans op wandelen als uitstroomactiviteit. Ook een landschappelijk aantrekkelijker buitengebied binnen 2,5 kilometer van de woning is geassocieerd met een grotere kans op een keuze voor wandelen. Tegelijkertijd kiezen deelnemers met meer groen in de woonomgeving en/of met een aantrekkelijker buitengebied minder vaak voor fitnessen als uitstroomactiviteit. Daarbij lijkt fitnessen een activiteit die een relatief hoge uitval kent: van degenen die op het eind van de Beweegkuur voor fitnessen kozen, beoefende voor zover bekend slechts 53% deze activiteit een jaar later nog steeds.

Fietsen in de Millingerwaard

Volhouders

Op grond van het aantal zelfgerapporteerde beweegminuten per week is het beweegniveau van de deelnemer per tijdstip bepaald. Mensen die een jaar na de BeweegKuur nog ongeveer hetzelfde beweegniveau (of hoger) hebben als op het einde van de Beweegkuur worden volhouders genoemd. Een groenere woonomgeving en een aantrekkelijker buitengebied gaan gepaard met een grotere kans dat iemand een volhouder is. En terwijl de volhouders op het eind van de Beweegkuur minder bewegen dan niet-volhouders, bewegen zij een jaar later juist meer dan de niet-volhouders. Aanvullende analyses laten zien dat met name zeer intensieve activiteiten een grote kans op uitval kennen. Dit is in lijn met de hiervoor genoemde grote uitval bij fitness als activiteit.

Op basis van dit onderzoek kunnen geen harde uitspraken worden gedaan over of een groenere woonomgeving echt verantwoordelijk is voor het beter volhouden van het beweegniveau, bijvoorbeeld vanwege een beter, aantrekkelijker aanbod voor openluchtrecreatieve activiteiten. Een mogelijke alternatieve verklaring is dat een groenere woonomgeving vaak gepaard gaat met een geringer aanbod voor fitness. Verder zou ook de sociale context waarin een activiteit plaatsvindt een rol kunnen spelen.

Tekst: Sjerp de Vries, Wageningen Environmental Research (Alterra)
Foto’s: Jan van der Straaten, Saxifraga; Twan Teunissen

Voor meer informatie lees het rapport "Blijven Bewegen na de BeweegKuur" (pdf; 0,8 MB)