Gagelven luchtfoto

Bijzondere Gagelven hersteld

Provincie Gelderland
8-DEC-2017 - Op het landgoed Beekzicht bij Voorst, tussen Zutphen en Apeldoorn, is onlangs een bijzonder natuurherstelproject uitgevoerd. Onder regie van de Bosgroep Midden Nederland werd het verdroogde en dichtgegroeide Gagelven aangepakt.

Het Gagelven is een hoogveenven op een ondoorlatende leemlaag, een type waarvan er in Gelderland maar weinig bewaard zijn gebleven. Maar het ven was verdroogd: de leemlaag was ooit doorgraven, waardoor het ‘lek’ was, en in het omringende bos waren slootjes gegraven. In de loop der jaren was het dichtgegroeid.

De volgende maatregelen zijn uitgevoerd:

  • Het bosperceel van 4 hectare waarin het ven ligt is gekapt, en een deel van de kapvlakte is geplagd. Het bos verdampte veel water, waardoor het ven minder voeding kreeg.
  • De slootjes zijn geschoond en opgevuld met voedselarm zand. Rondom het ven kan zich nu een gevarieerde begroeiing met onder andere heide ontwikkelen.
  • Tenslotte is de ondoorlatende laag in het ven zelf hersteld en opgevuld met schoon zand zodat het water langer wordt vastgehouden. In totaal is er ruim 4.000 kubieke meter zand in het terrein verwerkt.

Uitvoering herstel Gagelven op Landgoed Beekzicht

De grote uitdaging van dit project was om heel voorzichtig en precies te werken. De zachte bodem en de waardevolle venvegetatie met onder andere draadzegge en gagel mochten geen schade oplopen. Nu de ondoorlatende leemlaag is hersteld en de sloten zijn dichtgemaakt, zal de toestroming van jong, kooldioxiderijk grondwater toenemen, waardoor de ontwikkeling van veenmos weer mogelijk wordt. Ook ligt het nu weer in het open veld, wat gunstig is voor libellen en andere fauna. U kunt het zelf gaan zien, want het landgoed is opengesteld op wegen en paden.

De Provincie Gelderland ondersteunt het herstel van natuurgebieden. Daarbij ligt de nadruk op de Natura 2000-gebieden (het PAS-programma), maar ook projecten in natte natuurgebieden daarbuiten kunnen gesubsidieerd worden. De Bosgroep, een vereniging van bos- en natuureigenaren, heeft een overeenkomst met de provincie om projecten bij haar leden uit te voeren.

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Foto: Bosgroep Midden-Nederland (leadfoto: luchtfoto Gagelven)
Kaart: Bosgroep Midden-Nederland en Kadaster