Platte oester

Wilde schelpdierbank bij Brouwersdam drie keer groter dan gedacht

ARK Rewilding Nederland
7-DEC-2017 - Onderzoek van Droomfondsproject Haringvliet heeft uitgewezen dat de nieuw gevonden schelpdierbank bij de Brouwersdam in Zeeland veel groter is dan gedacht. Het is nu ook duidelijk dat de schelpdierbank zich voortplant, want er zijn larfjes van de platte oester aangetroffen. Deze kunnen zich vestigen en uitgroeien tot nieuwe oesters. Schelpdierbanken zijn belangrijke natuurlijke kustbeschermers.

In de Voordelta ten westen van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden hebben ARK en het Wereld Natuur Fonds in 2016 proefvelden met platte oesters en mossels aangelegd. Daar wordt gemonitord of de schelpdieren in leven blijven, groeien en zich voortplanten. Wageningen Marine Research, Bureau Waardenburg en Sas Consultancy voeren het onderzoek uit. Bij het zoeken naar een geschikte proeflocatie ontdekten zij begin 2016 de schelpdierbank met wilde platte oesters bij de Brouwersdam. Projectleider Karel van den Wijngaard (ARK Natuurontwikkeling): “Bij verdere monitoring van deze wilde schelpdierbank is nu gebleken dat hij zich uitstrekt over een gebied van veertig hectare: een gebied zo groot als 55 voetbalvelden!”  Verder blijkt dat de Nederlandse platte oester (inheems) zich vooral vestigt op Japanse oesterschelpen (exoten). Mogelijk kan de Japanse oester het herstel van de platte oester faciliteren, ook in andere gebieden.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Herstel van Schelpdierbanken (Bron: Peter van Rodijnen)

Het belang van schelpdierbanken

Ooit bestond twintig procent van de Noordzeebodem uit schelpdierbanken. Deze zijn verdwenen door overbevissing, vernieling van habitat en ziektes. Ze zijn echter van groot belang. De banken die schelpdieren vormen, bieden namelijk onder andere een rustgebied en kraamkamer voor vissen en andere waterdieren. Daarnaast zijn de schelpdieren voedsel voor vissen en vogels en dienen als houvast voor planten en dieren om op te groeien. Tenslotte filteren ze het water waardoor de waterkwaliteit verbetert. Wereldwijd worden schelpdierbanken ingezet als natuurlijke kustverdedigers. Ze filteren slib en algen uit het water en scheiden dit weer uit in de luwte van hun schelpen. Zo hogen ze zandbanken op en beschermen de kustlijn tegen hoge golven en stormvloed.

Bank als basis voor herstel

Platte oesterGezien de grootte van de oesters in de schelpdierbank, is de bodem van dit gebied al minstens tien jaar met rust gelaten. De bank levert veel kennis op over de ontwikkeling van schelpdierbanken. Dit is voor zover bekend de enige plek in de Noordzee waar platte oesters in de vorm van een rif voorkomen. En hoewel de bank in het beschermde zeegebied Voordelta ligt, mogen er nog allerhande activiteiten plaatsvinden. Marien ecoloog Emilie Reuchlin (WNF): “De schelpdierbank bij de Brouwersdam biedt een belangrijke basis voor herstel van wilde schelpdierbanken in de Noordzee. En schelpdierbanken vormen een belangrijk fundament voor het herstel van de soortenrijkdom en daarmee voor een gezond, weerbaar Noordzee ecosysteem. Dat laat de wilde schelpdierbank ook zien: er komen 60 procent meer soorten voor dan op de nabijgelegen zandbodem”.

Meer informatie is te vinden op Haringvliet.nu en Ark.eu/schelpdierbanken.

Tekst: Karel van den Wijngaard en Rebecca Reurslag, ARK Natuurontwikkeling
Foto: Ron Offermans
Video: Peter van Rodijnen, Natuurbeelden

Noot voor de redactie

Voor meer informatie over dit bericht kunt u terecht bij Karel van den Wijngaard: 06 14304447