Ooibos Millingerwaard

Europees bos kan 20% van de totale EU-broeikasgasuitstoot compenseren

Wageningen University
12-DEC-2017 - Het Europese bos levert op dit moment al een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Niet alleen wordt er veel CO2 vastgelegd in het bos, maar door een actief beheer worden ook houtproducten geproduceerd waardoor wordt bespaard op energie-intensieve materialen als beton en staal. Dit vermindert de CO2-uitstoot.

Verder wordt afgedankt hout en hout van een lage kwaliteit ingezet voor energieproductie. Ook dit bespaart het gebruik van kolen, olie en gas. Bij elkaar compenseert het Europese bos op deze manier al 12% van de totale EU-broeikasgasuitstoot.

In een nieuwe studie die is gepubliceerd in het tijdschrift ‘Forests’ laten onderzoekers zien dat die bijdrage nog veel groter kan worden rond 2050. Zij berekenden dat door klimaatslim bosbeheer de totale bijdrage naar 20% kan stijgen.

Klimaatslim bosbeheer

Hoofdauteur van deze studie is Gert-Jan Nabuurs van Wageningen Environmental Research: 'We gaan ervan uit dat landen het klimaatprobleem serieus nemen, en in alle sectoren maatregelen willen nemen, dus ook de bos- en houtsector. Dit kan met behulp van klimaatslim bosbeheer. Dat houdt sterk rekening met de lokale omstandigheden en past daar de maatregelen op aan.'

Nabuurs noemt verschillende voorbeelden: 'Op sommige plaatsen in Midden-Europa komt bossterfte voor in fijnspar. Daar verjong je het bos met nieuwe, aan het klimaat aangepaste, soorten. Op sommige plaatsen probeer je bosbrand te voorkomen, op andere plaatsen probeer je juist de productie te verhogen en meer hout te produceren om te bouwen met hout. Op weer andere plaatsen is het bosbeheer gericht op biodiversiteit en stel je strikte reservaten in. Uiteindelijk probeer je de hele keten te verbeteren en als laatste ook bio-energie te produceren.'

Meer dan 20% compensatie broeikasuitstoot

Al deze maatregelen samen hebben de onderzoekers doorgerekend. 'Zo komen we op een totale bijdrage van meer dan 20% compensatie van de hele EU-broeikasgasuitstoot,' zegt Nabuurs. 'Waar wij verder op wijzen is dat het klimaatbeleid hier veel te weinig aandacht aan besteedt. De huidige regeling (die midden december wordt vastgesteld en die tot 2030 gaat gelden) geeft veel te weinig prikkels om al deze maatregelen uit te voeren.'

'Klimaatslim bosbeheer zoekt naar synergie met grondstofvoorziening, biodiversiteitsbescherming, bouwen met hout, voorkomen van bossterfte enzovoort. Daarvoor zijn prikkels nodig zodat boseigenaren, bosindustrie, overheden en NGO’s aan de slag kunnen. Nederland heeft vorig jaar het Actieplan Bos en Hout gelanceerd wat een goed initiatief is dat verder moet worden opgenomen in de klimaatprogramma’s.'

Tekst: Wageningen University & Research
Foto: Joop Schaminée