Grutto, Limosa limosa

Ruim baan voor natuur in Levensstrijd Zierikzee

Natuurmonumenten
30-DEC-2017 - Natuurgebied Levensstrijd bij Zierikzee krijgt er ruim een hectare natte zilte natuur bij. Natuurmonumenten en Provincie Zeeland werken momenteel aan de uitbreiding van het in 2015 ontwikkelde natuurgebied. Daarnaast wordt er een vlonderpad aangelegd om het gebied beleefbaar te maken.

Op de plek van de voormalige boerderij worden karrenveldenpatronen in het landschap getrokken waar straks zilt water door gaat stromen. Boswachter Paul Begijn: “Deze kenmerkende karrenveldensporen komen op verschillende plekken langs de zuidkust van Schouwen voor, en staan symbool voor de eeuwige strijd tegen het water. Hierbij werd met karren grond afgevoerd om een nieuwe reservedijk aan te kunnen leggen.”

De karrenvelden dragen in belangrijke mate bij aan de soortenrijkdom in het gebied. “Zoute planten als zeekraal en lamsoor gedijen er prima, terwijl vogels als de tureluur, grutto en wulp de drassige bodem afspeuren op zoek naar voedsel. De zeldzame Noordse woelmuis, een van de laatst overgebleven populaties uit de IJstijd, gaat zich thuis voelen in de hogere ruigere delen.” Om de natuur van dichtbij te kunnen beleven wordt er met financiën van Provincie Zeeland een vlonderpad van bijna 200 meter aangelegd. Begijn: “Op die manier beleef je de natuur van dichtbij zonder verstoring.” De werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden eind januari klaar.

Tekst: Natuurmonumenten
Foto: Piet Munsterman, Saxifraga (leadfoto: grutto)