Phocoena phocoena. Bruinvis

15% bruinvissen heeft plastic in maag

Wageningen Marine Research
13-JAN-2018 - Ongeveer 15% van de in Nederland dood gevonden bruinvissen heeft plastic in de maag. Dat blijkt uit een recente publicatie van Wageningen Marine Research in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Al lange tijd doet Wageningen Marine Research onderzoek aan voedselresten in de magen van dood gevonden bruinvissen (pdf; 15,7 MB). Vreemde materialen in de maag werden wel genoteerd, maar niet volgens een vaste methode die geschikt was voor het monitoren van plastics in de magen. Met die vroege benadering werd in zo’n 7% van de dieren plastic genoteerd.

Standaardmethode

In meer recente analyses van de maaginhouden werden de dieetanalyses aangevuld met de standaardmethode die in EU-verband ook bij de monitoring van plastics in magen van stormvogels en zeeschildpadden wordt toegepast. Deze toevoeging houdt in dat alle resten uit de maag worden gefilterd door een éénmillimeterzeef en volledig onder de microscoop onderzocht. Volgens die standaard werd in 15% van de dieren plastic aangetroffen in de maag.

Omringende gebieden

Uit omringende Noordzeelanden zijn studies bekend waarin véél minder plastic wordt gerapporteerd, hoogstens in 1 tot 2% van de onderzochte dieren. Maar daar is vaak alleen tijdens de autopsie van de dieren de maaginhoud grofweg bekeken. Om een goed beeld te krijgen van verschillen tussen gebieden of veranderingen door de jaren heen, zal de standaardmethodiek met de éénmillimeterzeef noodzakelijk zijn.

Extreme maaginhoud van bruinvis #TX0012, met velvormige plastics, maar ook steentjes, een oude schelp, resten van een krab, een vogelveer en stukjes kienhout

Bodemvuil

De bevindingen suggereren dat bruinvissen plastics vooral per ongeluk binnen krijgen wanneer ze dicht bij de bodem vis vangen. In veel gevallen hadden de bruinvissen met plastic in de maag ook ander bodemmateriaal ingeslikt zoals bijvoorbeeld schelpresten en kienhout (half fossiel houtmateriaal afkomstig uit losgeslagen veenlagen uit de Noordzeebodem). Waar maaginhouden van noordse stormvogels vooral een graadmeter zijn voor zwerfvuil dicht bij het wateroppervlak, kunnen bruinvissen, net als zeehonden, dus een relatieve graadmeter zijn voor plastic zwerfvuil op de zeebodem.

Meer informatie

Tekst: Jan Andries van Franeker, Wageningen Marine Research
Foto's: Bart Vastenhouw, Saxifraga; Jan Andries van Franeker