Prachtige vondst mooie Blauwe korstzwammen bij Bunnik

Nederlandse Mycologische Vereniging
7-FEB-2018 - Vorige week werden bij Bunnik Blauwe korstzwammen aangetroffen. De intens kobaltblauwe kleur van deze paddenstoel is uniek in zijn soort. Ondanks deze opvallende kleur is een vondst van de Blauwe korstzwam een bijzonderheid: landelijk gezien is het een zeldzame soort.

De Blauwe korstzwam (Terana caerulea, RL; Kwetsbaar) brengt vanwege haar intens blauwe kleur nogal wat verbazing teweeg: zowel bij amateurs als bij professionals. Vorige week werden er Blauwe korstzwammen gevonden bij Bunnik (Amelisweerd). Blauwe korstzwammen worden opvallend vaak in het winterhalfjaar waargenomen. De paddenstoel komt verspreid over het hele land voor als saprofyt van allerlei soorten dood loofhout op uiteenlopende bodemtypes. Loofhoutsoorten waarop ze zijn gevonden zijn onder andere Es (fraxinus), Populier (Populus), Lijsterbes (Sorbus) en Zomereik (Quercus).

Blauwe korstzwam

De Blauwe korstzwam doet haar naam eer aan. De mooie blauwe kleur, vaak afgezoomd met een lichtere band, komt in allerlei gradaties voor: van donkerpaars tot intens blauw. De paddenstoelen zitten vrijwel altijd korstvormig (resupinaat) op het hout, maar vormen soms kleine hoedjes: vooral op de wat oudere exemplaren. Blauwe korstzwammen kunnen meer dan tien centimeter groot worden. Vanwege de karakteristieke kenmerken wordt de Blauwe korstzwam maar weinig microscopisch bestudeerd. Het is een warmteminnende soort met een wereldwijde verspreiding. In Europa komen Blauwe korstzwammen voornamelijk voor in het gebied rond de Middellandse Zee. In Noord-Europa is ze uiterst zeldzaam; in Nederland is ze ook zeldzaam met de meeste vindplaatsen in het midden en zuidwesten van het land. Vreemd is dat bij deze warmteminnende soort geen duidelijke toename als gevolg van de klimaatverandering is aangetoond.

Verspreidingskaartje Blauwe korstzwam; Blauwe korstzwam

Tekst: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging
Foto's: Julius van den Broek
Kaartje: Verspreidingsatlas.nl