Perental op stam - primair

Perentak in je tuin

De Vlinderstichting
15-FEB-2018 - De afgelopen weken zijn er regelmatig vlinders gezien, ondanks het koude weer. Op bomen en struiken kun je nu onder andere de perentak vinden, ook in de achtertuin. Behalve op bomen zijn de mannetjes ook bij lichtbronnen als reclameborden en lantaarnpalen te vinden. De vrouwtjes zijn vleugelloos en blijven op de boomstammen.

Je kunt een perentak vinden op een muur bij een buitenlampHet blijft altijd bijzonder om te zien dat er vlinders actief zijn terwijl het buiten koud is en het zelfs licht vriest. Toch zijn er een heel aantal nachtvlinders die nu als vlinder aanwezig zijn, rondvliegen en zich proberen voort te planten. Vlinders die je nu kunt tegenkomen zijn onder andere de zwartvlekwinteruil, en vooral spanners zoals de grote en kleine voorjaarsspanner, de voorjaarsboomspanner en de perentak. Die laatste is actief vanaf januari, en is nog te zien tot in april. Het is een grote spanner die voorkomt in loofbossen en struwelen, maar ook in stadsparken en zelfs in tuinen als daar bomen en struiken staan. De rups kan van het blad van allerlei loofbomen leven, maar heeft, zoals veel rupsen, een voorkeur voor zomereik. De rups is dun en bruin en lijkt sprekend op een takje. Daaraan heeft de soort ongetwijfeld haar naam te danken.

 

 

Waarnemingen van de perentak vanaf 2015Om de perentak te vinden kun je zoeken bij verlichte plaatsen in bosachtige omgeving, zoals flatgalerijen, abri’s en reclameborden, maar ook bijvoorbeeld in verlichte fietstunnels of lampen bij huizen. Daar kun je de mannetjes vinden, want die komen op licht af. Je kunt ook met een goede zaklamp de stammen van bomen afzoeken. De dichtheid is echter niet zo hoog dat succes verzekerd is, maar het kan wel. Je moet dan wel goed opletten, want de perentak kan helemaal wegvallen tegen een gevarieerde boomschors. Zeker als daar allerlei mossen en korstmossen op groeien. De vrouwtjes hebben geen vleugels en kunnen dus niet vliegen. Deze kun je, vooral vlak na zonsopkomst, vinden op de stammen van bomen. Daar kruipen ze omhoog om in de kruin hun eitjes af te zetten. De perentak is zeker geen zeldzaamheid en het loont de moeite om er een keer naar op zoek te gaan. Verspreid over heel Nederland is hij wel te vinden, misschien wel bij u in de achtertuin.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting
Kaartje: Nationale Databank Flora en Fauna