bloemrijk terrein boerenlandvlinders Groningen

Provincie Groningen komt op voor boerenlandvlinders

De Vlinderstichting
5-JUL-2018 - Boerenlandvlinders hebben het moeilijk, ook in de provincie Groningen. Toch zijn deze vlinders met allerlei maatregelen een handje te helpen. Verschillende boeren en terreinbeheerders in Groningen zijn ermee aan de slag gegaan. In het inspiratieboek 'Boerenlandvlinders in Groningen', dat vandaag aan Gedeputeerde Staghouwer wordt gepresenteerd, valt hier meer over te lezen.

Eén van de dertien soorten boerenlandvlinders in ons land is het bruin blauwtje. Deze vlinder komt in bloemrijke terreinen voor waar de waardplant ooievaarsbek groeit.Al eerder berichtte De Vlinderstichting over afnemende aantallen boerenlandvlinders, in grootste mate het geval in de provincies Drenthe, Groningen, Limburg en Overijssel. Dat bericht vormde voor de provincie Groningen aanleiding om samen met De Vlinderstichting een project rond boerenlandvlinders in de provincie op te zetten. Enerzijds is er gewerkt aan een inspiratieboek over boerenlandvlinders in Groningen, anderzijds zijn en worden er in een aantal gebieden concrete maatregelen getroffen voor de vlinders.

Wat zijn boerenlandvlinders?

In Nederland komen dertien soorten dagvlinders voor die beschouwd worden als boerenlandvlinder. Dat wil zeggen dat deze vlindersoorten voor een groot deel afhankelijk zijn van akkers en graslanden, onafhankelijk of die nu in beheer zijn bij een boer, weg- of natuurbeheerder. Voorbeelden van boerenlandvlinders zijn het zwartsprietdikkopje, bruin zandoogje en bruin blauwtje. Een aanzienlijk deel van deze vlindersoorten hebben grassen als waardplant. Dat wil zeggen dat de vrouwtjes op grassen hun eitjes afzetten. Nu lijkt de beschikbaarheid van grassen niet zo’n probleem in ons land, maar het zit toch wat ingewikkelder. Veel soorten vliegen in de zomer en zetten dan hun eitjes af. Als deze planten vervolgens in de nazomer of herfst gemaaid worden, verdwijnen de rupsen of de eitjes. En dan is het exit boerenlandvlinders.

Inspiratieboek: gebieden en maatregelen

Omslag van het inspiratieboekIn opdracht van de provincie Groningen heeft De Vlinderstichting een boekje over boerenlandvlinders (pdf; 5,4 MB) gemaakt. Daarin staat een aantal gebiedjes genoemd waar je deze vlinders kunt bekijken. Verder worden concrete maatregelen beschreven die terreineigenaren kunnen nemen om boerenlandvlinders een steuntje in de rug te geven, variërend van het aanplanten van struweel tot het strooksgewijs telen van gewassen. Dit wordt afgewisseld met interviews met Groningers die zich inzetten voor insecten en andere natuur in agrarisch gebied. Het eerste exemplaar van het boekje wordt vandaag overhandigd aan de Gedeputeerde voor landbouw en natuur, Henk Staghouwer. Volgens Staghouwer vormt het project een mooi voorbeeld van natuurinclusieve landbouw, een thema waarop de provincie Groningen volop investeert.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Naast het inspiratieboekje zijn er in samenwerking met boeren en terreinbeheerders in het agrarisch gebied ook maatregelen getroffen, zoals het aanplanten van struweel en het inzaaien van brede, meerjarige kruidenranden. In de komende maanden zullen op een aantal andere locaties eveneens uitvoeringsmaatregelen getroffen worden. De hoop en verwachting is dat zwartsprietdikkopjes, oranjetipjes en andere boerenlandvlinders hiervan zullen profiteren. Niettemin blijven grootschalige maatregelen nodig om het tij voor deze en andere vlinders te keren. Groningen geeft de eerste aanzet, welke provincies volgen?

Tekst: Anthonie Stip, De Vlinderstichting
Foto’s: René Manger (leadfoto: boerenland Groningen); Kars Veling
Afbeelding: De Vlinderstichting