Boerenlandvlinders sterk achteruitgegaan

De Vlinderstichting
8-APR-2013 - De boerenlandlandvlinders zijn in Nederland vanaf 1992 sterk achteruit gegaan. Dit blijkt uit de graslandgraadmeter. De achteruitgang is in het agrarisch gebied nog sterker dan in natuurgebieden, maar ook dan in stedelijk gebied.

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting [land] op [publicatiedatum]

De boerenlandlandvlinders zijn in Nederland vanaf 1992 sterk achteruit gegaan. Dit blijkt uit de graslandgraadmeter. De achteruitgang is in het agrarisch gebied nog sterker dan in natuurgebieden, maar ook dan in stedelijk gebied.

Een van de graslandvlinders, het oranje zandoogje, laat matige afname zien (foto: Kars Veling)Uit de prachtige plaatjes van het vroegere boerenland kun je bedenken welke vlinders daar hebben rondgevlogen. Uit de beperkte gegevens die van vroeger beschikbaar zijn, en uit verslagen en collecties van vlinderaars, komt een gevarieerd beeld naar voren. De zilveren maan op de graslanden, soms vergezeld van de moerasparelmoervlinder. Drie verschillende soorten vuurvlinders en hele massa’s zandoogjes. Niet alleen veel soorten, maar ook gewoon heel veel vlinders. Dat kom je nu op het boerenland niet meer tegen. Dat is ook niet vreemd, want er is de laatste decennia veel kleur verdwenen uit het agrarisch gebied. Graslanden worden intensief bewerkt en er staan weinig bloeiende bloemen. Datzelfde geldt voor veel wegbermen. Vroeger kleurrijke linten door het landschap, nu saai en soortenarm.

De graslandgraadmeter in drie landschappen: voorkomen van graslandvlinders in agrarisch, halfnatuurlijk en stedelijk gebied (bron: Landelijk Meetnet Vlinders)

Ook groot dikkopje, een Rode Lijstsoort, gaat achteruit (foto: Kars Veling)We zien het terug in de ‘graslandgraadmeter’ van De Vlinderstichting: de graslandvlinders gaan fors achteruit. De vlinders die voor de graadmeter zijn gebruikt zijn: geelsprietdikkopje, zwartsprietdikkopje, groot dikkopje, klein geaderd witje, oranjetipje, kleine vuurvlinder, icarusblauwtje, argusvlinder, koevinkje, hooibeestje, oranje zandoogje, bruin zandoogje en bruin blauwtje. De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders. Er is een duidelijk verschil tussen het agrarisch gebied, het stedelijk gebied en de graslanden in natuurgebieden. In het agrarisch gebied gaat het slechter met de boerenlandvlinders dan in de andere gebieden. Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting is geschrokken van de resultaten, maar geeft aan: “We zullen kleur terug moeten krijgen in het boerenland. Goede samenwerking met Agrarisch NatuurVerenigingen biedt daar kansen voor en ook het project Idylle, dat wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij, kan hier een rol spelen”.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van EZ.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting