Weidesprinkhaan

Weidesprinkhaan ontdekt bij Lonnekerberg

Bunskoek Natuurlijk, EIS Kenniscentrum Insecten, Landschap Overijssel
10-AUG-2018 - Op 1 augustus werd een mannetje van de weidesprinkhaan in natuurterrein Lonnekerberg waargenomen. De laatste waarneming van deze zeer zeldzame sprinkhaan dateert van 26 jaar geleden bij Denekamp. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of er sprake is van een populatie, of dat het een zwerver uit een van de Duitse populaties betreft.

Het mannetje van de weidesprinkhaan dat op de Lonnekerberg werd aangetroffen

Martijn Bunskoek vond de weidesprinkhaan tijdens fauna-inventarisaties op de Lonnekerberg, die hij namens Ecogroen in opdracht van Landschap Overijssel uitvoert. De sprinkhaan werd aangetroffen in een gebied waar recent beekherstelmaatregelen zijn uitgevoerd. Een intensief gebruikt weiland is ondiep afgegraven waardoor het water dat lokaal uit de grond komt, op natuurlijke wijze als beek door het gebied kan stromen. Door de maatregelen, en het beheer dat onder andere bestaat uit later maaien, is het gebied aantrekkelijk geworden voor insecten en ook voor sprinkhanen.

De weidesprinkhaan lijkt sterk op de kustsprinkhaan, maar is te onderscheiden door subtiele verschillen in de vleugeladering. Het makkelijkste verschil is echter het geluid. De kustsprinkhaan maakt een zacht snorrend geluid; de weidesprinkhaan een meer krassend geluid met een opvallende versnelling aan het eind.

Lonnekerberg: vindplaats van de weidesprinkhaan

De weidesprinkhaan is vrij algemeen in grote delen van Europa. In Duitsland is het een van de algemeenste sprinkhanen. Het is daarom opmerkelijk dat de soort in Nederland heel weinig gevonden is. Er zijn populaties bekend bij Venlo aan het eind van 19e eeuw en Denekamp in de jaren 1940. Opvallend is dat in 1992 een enkel vrouwtje werd gevonden bij Denekamp. Ook het mannetje dat nu is waargenomen werd in de buurt van Denekamp aangetroffen. Dit zou kunnen betekenen dat er ter plekke al die tijd een populatie aanwezig is geweest. Omdat de Duitse populaties niet ver weg zijn, kan de soort onder gunstige omstandigheden af en toe in Nederland opduiken. Het zal interessant zijn om in de komende periode de situatie ter plekke verder te onderzoeken.

Tekst: Martijn Bunskoek, Bunskoek Natuurlijk; Michiel Poolman, Landschap Overijssel; Roy Kleukers, EIS Kenniscentrum Insecten
Foto's: Mark Zekhuis; Michiel Poolman