agriculture-backyard-blur

Verpachten om meerwaarde te creëren

Provincie Noord-Brabant
2-OKT-2018 - Wie grond wil pachten van de provincie Noord-Brabant maakt meer kans als hij/zij goed zorgt voor bodem, biodiversiteit, landschap en water. Dit principe van ‘duurzame gronduitgifte’ lijkt logisch, een open deur, maar in de praktijk is het dat (nog) niet. Noord-Brabant loopt er landelijk mee voorop.

Tot voor kort kwamen pachtgronden vrij automatisch terecht bij degenen die er het hoogste pachtbedrag voor neertelden. Die tijden zijn voorbij. Het besef dat we zuinig moeten zijn op de kwaliteit van onze grond en van onze leefomgeving, neemt toe. Daarom hebben adspirant-pachters die aantoonbaar inspanningen leveren op het gebied van bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en waterbeheer - en daarvoor certificaten hebben ontvangen - nu een duidelijke streep vóór. Zo draagt het verpachten bij aan een duurzaam beheer van de provinciale pachtgrond en is het een heel effectief beleidsinstrument om publieke doelen te bereiken.

Eeuwigheidswaarde

Ook directeur Dick van den Oever (a.s.r. Real Estate) onderkent het belang van duurzame gronduitgifte: "Wij willen voor onze beleggingsgronden eeuwigheidswaarde creëren. Dat betekent dat we – net als de boeren en net als de hele samenleving – gebaat zijn bij een gezonde bodem."

Sjaak Sprangers, biologische melkveehouder en voorzitter van de Duinboeren: "Veel agrariërs dragen graag bij aan een vitale bodem, een gezonde natuur en een aantrekkelijk landschap. Daar mag dan best tegenover staan dat we bij verpachtingen een streepje voor krijgen."

Goed bezig

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Landbouw): "In mijn werk kom ik veel agrarisch ondernemers tegen met lef. Zij hebben vanuit passie en drive een manier gevonden om op een duurzame manier te produceren die aansluit bij de natuurlijke leefomgeving. Het is consequent en logisch dat wij deze ondernemers met onze eigen gronden helpen en hen zo laten weten dat ze goed bezig zijn."

Wie goed zorgt voor bodem, biodiversiteit, landschap en water heeft bij de provincie Noord-Brabant een streepje voor

Ambitiestatement

De provincie stelde vorig jaar samen met acht andere partijen (Groen Ontwikkelfonds Brabant, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, en de vier Brabantse waterschappen) een ambitiestatement op. Zo werken zij samen om het feitelijk gebruik van de gronden, die ze verpachten of in gebruik geven, te verduurzamen. Elke partij doet dat op een eigen manier, met eigen voorwaarden en werkwijzen, passend bij de organisatiedoelstellingen.

Meer informatie

De ervaring leert dat er veel behoefte is aan ondersteuning en aan goede voorbeelden. Daarom verzamelen de negen partijen inspirerende voorbeelden en nieuwe manieren om duurzame gronduitgifte te realiseren op Duurzamegronduitgifte.nl.

Tekst: Saskia Meijs, Provincie Noord-Brabant
Foto's: Lukas, Pexels; Binyamin Mellish, Pexels