Stappersven in de sneeuw

Opwarming bederft winterwonderland in Europa

Wageningen University
14-NOV-2018 - Ooit, toen wij nog jong waren, was Europa ’s winters bedekt met dikke lagen sneeuw. Klimaatverandering dreigt de daarmee samenhangende sneeuwpret echter te bederven. Dat blijkt uit een studie van Adrià Fontrodona Bach, MSc-student Earth and Environment, gepubliceerd in Geophysical Research Letters, en besproken in Nature.

Onder begeleiding van Ryan Teuling, Lieke Melsen, Albert Klein Tank (alledrie Wageningen Universiteit) en Gerard van der Schrier (KNMI) analyseerde Adrià gegevens van meer dan zes decennia sneeuwbedekking en klimaat van duizenden weerstations in heel Europa. Hij ontdekte dat de gemiddelde sneeuwdiepte sinds 1951 in heel Europa met ongeveer 12 procent per decennium is gedaald. Vanaf de jaren ’80 trad een versnelling op in de afname van het sneeuwdek. De afname werd over heel Europa gevonden, behalve in de allerkoudste gebieden.

“Het belang van deze ontwikkeling zit niet alleen in de afgenomen sneeuwpret,” zegt Ryan Teuling. “Het is het resultaat van een combinatie van stijgende temperaturen en de effecten van klimaatverandering op de neerslag. Het broeikaseffect zorgt enerzijds voor extremere neerslag. Anderzijds leiden hogere temperaturen tot minder sneeuwophopingen. In onze studie laten we zien dat de sneeuwaccumulatie in Europa dramatisch afneemt, wat grote implicaties heeft voor de beschikbaarheid van zoet water tijdens de smeltperiode in de lente. Extreme sneeuwophopingen, die meestal zeer ontwrichtend zijn voor de samenleving, nemen echter ook af, zij het in een wat langzamer tempo.”

Sneeuw op het Torentje

Bijzonder is dat Adrià Fontrodona Bach er als MSc-student niet alleen in geslaagd is zijn onderzoek gepubliceerd te krijgen in Geophysical Research Letters, maar dat het artikel ook nog is besproken als Research Highlight in Nature.

Tekst: Wageningen Universiteit
Foto: Smiley.toerist, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (leadfoto: Stappersven in de sneeuw); Rijksvoorlichtingsdienst, CC BY 2.0