Uria aalge. Zeekoet

Onderzoek naar verhoogde zeevogelsterfte

Wageningen Marine Research
18-FEB-2019 - De afgelopen weken zijn er op de Nederlandse stranden vele duizenden verzwakte en dode zeekoeten aangespoeld. De vogels worden ziek, stervende of dood gevonden op de Waddeneilanden en aan de Hollandse kust. Levende vogels worden naar opvangcentra gebracht; dode dieren zijn verzameld voor onderzoek naar de doodsoorzaken.

Er komen wel vaker pieken voor in strandingen van zeekoeten na periodes met zware weersomstandigheden. Maar de mate waarin dit nu gebeurt, is al jarenlang niet meer voorgekomen. De sterfte werd in januari voor het eerst zichtbaar op de Waddeneilanden maar heeft zich uitgebreid over de hele Nederlandse kust. In onze buurlanden is weinig tot niets te merken van deze sterfte; het lijkt dus een probleem te zijn dat alleen in ons land speelt. De huidige sterfte kan mede beïnvloed zijn door andere (lokale) factoren dan alleen maar zwaar weer op zee. Het is dus van belang om de achterliggende oorzaken van deze massasterfte te onderzoeken.

Daarom bundelen verschillende onderzoeksinstituten hun krachten. Dit zijn onder andere Wageningen Marine Research, Wageningen Bioveterinary Research en het Dutch Wildlife Health Centre van de Universiteit Utrecht. In samenwerking met een groot aantal vrijwilligers aan de kust zijn nu veel meer dode zeekoeten voor onderzoek verzameld. In overleg met het ministerie van LNV, financier en opdrachtgever van het onderzoek, willen deze onderzoeksinstituten een groot aantal dode zeekoeten (minimaal honderd) onderzoeken. De eerste resultaten worden begin maart verwacht. Een klein aantal vogels is al onderzocht. Deze waren allemaal sterk vermagerd en hadden ernstige maag-darmproblemen.

Tekst: Mardik Leopold, Wageningen Marine Research
Foto: Bart Vastenhouw, Saxifraga (leadfoto: zeekoeten)