Ottersporen in de sneeuw

Ottersporen in Brabant ontdekt

ARK Rewilding Nederland
20-MRT-2019 - Op The High Tech Campus in Eindhoven zijn ottersporen gevonden. De sporen werden in februari ontdekt in een laagje sneeuw. Deskundigen hebben inmiddels bevestigd dat het daadwerkelijk om ottersporen gaat. De prenten zijn gevonden op een beschoeiingsplank langs een waterplas in de buurt van de Dommel. Het spoor eindigde bij het water, wat doet vermoeden dat het dier daar te water is gegaan.

Otter in Brabant

De laatste keer dat er met zekerheid een otter werd gezien in de provincie Noord-Brabant, was in de haven van Waspik in 2006. Dit dier werd later dat jaar overreden op de nabijgelegen A59. De otter is bezig met een langzame, maar succesvolle comeback nadat het dier in 1988 verdween uit Nederland. Het project 'Welkom otter' in de regio Den Bosch en Oss, dat afgelopen jaar van start is gegaan, anticipeert op de migratie van otters uit natuurgebied de Gelderse Poort naar Brabant. De locatie van deze ottersporen is echter verrassend. We hadden verwacht dat de otter eerst langs de rivier De Maas op zou duiken. Dat de eerste sporen bij Eindhoven gevonden zijn is verrassend, hoewel dit wel kan met de Dommel nabij.

In de regio waar de prenten zijn ontdekt, wordt de komende tijd extra gezocht naar ottersporen en -uitwerpselen, zogeheten spraints, die meer informatie kunnen geven over waar de otter vandaan komt en of hij of zij nog in de buurt is. Als echte waterdieren, die vooral leven langs de oeverzones, zijn otters het boegbeeld voor de waterkwaliteit van de grote rivieren en beken, die sinds eind vorige eeuw gelukkig flink verbeterd is.

Ottersporen in Eindhoven

Welkom otter

In het project 'Welkom otter' werkt ARK Natuurontwikkeling sinds oktober 2018 samen met de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Oss en de Waterschappen Aa en Maas en De Dommel, om zowel mensen als omgeving voor te bereiden op de komst van de otter naar Brabant.

Omdat otters zich via rivieren en beken verspreiden naar andere waterrijke gebieden, zijn de knelpunten inmiddels in kaart gebracht voor een veilige migratie van de otter in Brabant. Aan de hand van deze knelpuntenanalyse wordt gekeken naar concrete oplossingen zodat deze waterdieren veiliger door de provincie kunnen trekken. Ook worden diverse voorlichtingsactiviteiten rond de komst van de otter opgestart.

Meer informatie is te vinden op www.ark.eu/otter.

Tekst: Frank Zanderink, ARK Natuurontwikkeling
Foto's: Via ARK Natuurontwikkeling