Grindwolfspin herontdekt in natuurgebied de Vonkerplas

Burgercollectief Dreumelse Waard, EIS Kenniscentrum Insecten
5-APR-2019 - Dit voorjaar is de grindwolfspin herontdekt in het natuurgebied de Vonkerplas, in Dreumel langs de Waal. De spin werd gespot tijdens ecologisch onderzoek door het Burgercollectief Dreumelse Waard. Eerdere waarnemingen van de grindwolfspin in het gebied dateren van meer dan tien jaar geleden. Het is onbekend of de soort in de tussenliggende periode afwezig was of niet is opgemerkt.

Biodiversiteitsonderzoek

De Vonkerplas is uniek vanwege zijn ligging en diepte. Bovendien is het met 1,8 kilometer lengte de langste waterplas aan de Waal. De Grindwolfspin (Arctosa cinerea) is er uit zijn winterslaap ontwaakt en kruipt weer over de zanderige overstromingsplaatsen aan de waterlijn van de Vonkerplas in Dreumel aan de Waal. De spin blijft actief van maart tot november. Tijdens ecologisch onderzoek door het Burgercollectief Dreumelse Waard werd hij met een zaklamp op de oever gespot door Remco Ploeg, student Diermanagement aan Hogeschool van Hall Larenstein te Leeuwarden. “Zodra we aan de oever van de plas kwamen, zagen we al snel een flinke en mooi getekende spin op het kale zand in het licht van de zaklamp. Ik had meteen het vermoeden dat het iets bijzonders was. Zodra ik thuis was checkte ik snel alle kenmerken en werd het vermoeden bevestigd dat het om een grindwolfspin ging!”

Het onderzoek vond plaats ten behoeve van het natuurontwikkelingsproject ‘Uiterwaarden Dreumel, Wamel Heerewaarden’. Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer, die tevens eigenaar van de plas is.

Leefgebied van de grindwolfspin in natuurgebied de Vonkerplas

River Six

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat hebben al aangegeven positief verrast te zijn door de uitslagen van het biodiversiteitsonderzoek. De Grindwolfspin is namelijk één van de zes indicatorsoorten die ook wel de ‘River Six’ worden genoemd. Deze zes soorten zijn karakteristiek voor de grote rivieren, en kunnen volgens Rijkswaterstaat gezien worden als indicatoren van een compleet en evenwichtig ecosysteem.

Naast de Grindwolfspin komen er nog drie andere River Six-soorten voor in het natuurgebied: de zwarte ooievaar wordt regelmatig gezien, de roerdomp broedt er waarschijnlijk en onlangs is er een barbeel gevangen. In totaal zijn tijdens het onderzoek 75 rode lijstsoorten aangetroffen, waaronder de zeeprik, das, tapuit, bever en kwartelkoning. 

Bescherming Vonkerplas

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek heeft Burgercollectief Dreumelse Waard aan de opdrachtgevers gevraagd om de natuur in het gebied van de Vonkerplas te beschermen, zodat onder andere de grindwolfspin zich verder kan uitbreiden in dit karakteristieke, unieke natuurgebied.

Via onderstaand filmpje komt u meer te weten over dit mooie gebied.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Natuurgebied de Vonkerplas gezien door de bewoners van Maas en Waal (Bron: Burgercollectief Dreumelse Waard)

Tekst: Burgercollectief Dreumelse Waard
Foto’s: Remco Ploeg; Tineke Vink-Liefkens
Film: Burgercollectief Dreumelse Waard