Idylle Kwadendamme

Amsterdammers aan de slag voor vlinders

De Vlinderstichting
8-JUN-2019 - De gemeente Amsterdam heeft bestuivers hoog in het vaandel staan. Bijen en vlinders gaan landelijk sterk achteruit en worden steeds afhankelijker van bermen, tuinen en openbaar groen. Daarom doet de gemeente veel aan ecologisch beheer. De bloemrijke bermen en parken die zo ontstaan vormen belangrijk leefgebied voor bestuivers en geven tegelijk een vrolijk en kleurrijk beeld aan de stad.

Onderzoek

Om te meten of het ecologisch beheer succes heeft, start de gemeente Amsterdam samen met De Vlinderstichting het project 'Vlinder mee in je buurt'. Op diverse plekken in de stad komen vlinderroutes van enkele honderden meters lang. Langs die routes tellen bewoners van Amsterdam wekelijks de vlinders. Door dit meerdere jaren achter elkaar te doen, ontstaat een goed beeld van hoe het gaat met de vlinders in de stad. De gemeente Amsterdam gebruikt de resultaten om het beheer van het openbaar groen in de stad te optimaliseren. Zo wordt bijvoorbeeld gesignaleerd wanneer de bloemen- en vlinderrijkdom van een ingezaaide bloemenstrook afneemt. De deelnemende Amsterdammers zijn op deze manier actief betrokken bij het groenbeheer in de stad.

Beter beheer moet leiden tot meer bestuivers in de stad

Vliegende start

Het project is afgelopen week van start gegaan met een goed bezochte cursus over de leefwijze en herkenning van vlinders. Meer dan veertig enthousiaste Amsterdammers woonden de lezing bij. Filmpjes over vraatzuchtige rupsen, een eileggend vlindervrouwtje en een vlinder die uit de pop kroop, oogstten veel bewondering. Ook leerden de deelnemers de ongeveer 25 meest algemene vlindersoorten van elkaar onderscheiden. Op 15 juni zal de kennis in de praktijk worden toegepast tijdens een excursie in het Diemerpark, waar bijna alle besproken soorten voorkomen. Daarna kunnen de Amsterdammers zelf aan de slag met het tellen van vlinders in de parken en groenstroken bij hen in de buurt. Deelnemen aan het project 'Vlinder mee in je buurt' is nog mogelijk. Inwoners van Amsterdam of omgeving kunnen zich aanmelden via de website van De Vlinderstichting.

De kleine vos is een van de vlinders die in de stad voorkomt

De nieuwe vlinderroutes worden onderdeel van het Landelijk Meetprogramma Vlinders dat deel uitmaakt van het Netwerk Ecologische Monitoring. Samen met het CBS analyseert De Vlinderstichting de resultaten en berekent landelijke en lokale vlindertrends.

Tekst en foto's: Gerdien Bos en Kars Veling, De Vlinderstichting