Prijsuitreiking SEG congres Londen

Jarenlange inzet vrijwilligers glasaalmonitoring beloond

Stichting RAVON
31-JUL-2019 - Tijdens het internationale congres van de Sustainable Eel Group in Londen eind juni ontving RAVON uit handen van de Engelse minister voor Visserij een prijs voor de door vrijwilligers uitgevoerde glasaalmonitoringsprojecten. Volgens de Minister wordt nergens ter wereld op zo’n grote schaal met behulp van vrijwilligers gegevens over de intrek van jonge aal (glasaal) verzameld als in Nederland.

Big thank you for Dutch citizens

Prijs voor monitoring met vrijwilligers uitgereikt op het SEG-congres 29 juni 2019 te LondenHet internationale aalcongres werd georganiseerd om kennis te delen tussen Europese organisaties. Naast het herstel van vismigratiemogelijkheden en leefgebieden, stroperij en wetgeving stond ook 'citizen science' op de agenda. RAVON gaf hierbij een presentatie over de wijze waarop in Nederland, met behulp van meer dan 150 vrijwilligers, de intrekpunten van jonge aal (glasaal) gemonitord worden. De schaal waarop in Nederland 'citizen science' wordt uitgevoerd, kreeg veel bewondering.

Als kers op de taart kreeg RAVON een prijs voor de jarenlange inzet geleverd door de vele vrijwilligers. De prijs werd uitgereikt door George Eustice (Engelse minister voor Visserij). Uiteraard gaat alle eer naar de vrijwilligers! Zonder hen is het niet mogelijk zoveel kwaliteit en kwantiteit aan data bij elkaar te brengen.

Monitoren van glasaal langs de kustlijn

Het monitoren van glasaal gebeurt bijna langs de volledige Nederlandse kustlijn onder een brede samenwerking. Dit gebeurt door meer dan 150 vrijwilligers met behulp van een kruisnet op vaste locaties vanaf medio februari tot medio juni.

De afgelopen vijf jaar werd hiervoor 26.365 keer een kruisnet opgehaald en werden 144.909 vissen geteld. Naast de gegevens over glasaal kwamen 58 andere vissoorten boven water. Met deze gegevens wordt inzichtelijk gemaakt hoe het regionaal en nationaal met de intrek van glasaal gesteld is, en ook hoe dit zich verhoudt met internationale gegevens. Daarnaast worden de plekken met een hoog glasaalaanbod inzichtelijk gemaakt, zodat hier vismigratievoorzieningen aangelegd kunnen worden. Zie het recentelijk verschenen rapport van Zuid-Holland voor meer informatie.

Groepsfoto tijdens de afsluiting van het glasaalmonitoringseizoen 2019

Passagecheck

Om de intrek van glasaal vanuit zee naar zoet water te bevorderen, leggen waterbeheerders migratievoorzieningen aan. Om de efficiëntie hiervan te controleren en waar mogelijk te verbeteren, wordt onderzoek uitgevoerd. De door vrijwilligers en beroepsvissers gevangen glasalen en driedoornige stekelbaarzen worden hiervoor voorzien van een kleurmerk. De intrekmogelijkheden worden vervolgens bepaald door te kijken hoeveel van de gemerkte dieren de zoetwaterzijde van een migratievoorziening weten te bereiken. De komende jaren worden meerdere vismigratievoorzieningen aan een ‘passagecheck’ onderworpen.

Glasalen en driedoornige stekelbaars met een gekleurd (VIE) merk

Red onze Paling

Dankzij een forse donatie van de Nationale Postcode Lotterij is gestart met het project 'Red onze Paling', dat RAVON samen met de Good Fish Foundation uitvoert. De speerpunten hiervan zijn:

- opheffen van migratiebarrières;
- verbeteren van leefgebieden;
- verduurzamen van consumptie, visserij en handel;
- het tegengaan van illegale handel in aal.

De komende jaren gaat vanuit RAVON veel aandacht uit naar de interpretatie van deze data vanuit de vrijwilligersmonitoring en het uitvoeren van de ‘Passagecheck’.

Lijkt het je leuk glasalen te monitoren of wil je je op een andere manier voor de bescherming van reptielen, amfibieën of vissen in Nederland inzetten? Kijk dan hier!

Tekst: Mark Groen, Sanne Ploegaert & Martijn Schiphouwer, RAVON
Foto's: RAVON