Paling in de prijzen bij de Postcode Loterij

Stichting RAVON
27-FEB-2019 - Goed nieuws voor de paling! Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen RAVON en de Good Fish Foundation aan de slag met het plan ‘Red Onze Paling’!

Paling of aal: een oer-Hollandse vissoort. Aal vangen, roken en eten zijn onderdeel van ons cultuurgoed. Nederlanders zijn gek op paling. Nog maar vijftig jaar geleden zaten alle wateren in Europa, en dus ook in Nederland, er vol mee. Sindsdien is de palingstand spectaculair gedaald. Een aantal oorzaken daarvan zijn barrières als dammen en gemalen, vervuiling, overbevissing en stroperij.

Paling is één van onze nationale symbolen, maar bescherming en herstel van deze prachtige soort gaan alleen lukken als we dat in een brede samenwerking aanpakken. En dat niet alleen op nationaal, maar ook op internationaal niveau. RAVON en de Good Fish Foundation zien de donatie van € 2.000.000 van de Postcode Loterij dan ook als een belangrijk keerpunt om samen met beleidsmakers, beheerders, de visserijsector, natuurorganisaties en andere belanghebbenden tot gerichte acties te komen. Op de agenda staan het opheffen van migratiebarrières, het verbeteren van leefgebieden, het verduurzamen van consumptie, visserij en handel en het tegengaan van illegale handel in aal.

Red Onze Paling

Dankzij deelnemers Postcode Loterij

De bekendmaking van de schenking aan RAVON en de Good Fish Foundation is gedaan in aanloop naar het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij op 4 maart. Dan maakt de Loterij bekend welk bedrag zij in totaal dankzij haar deelnemers aan goededoelenorganisaties kan schenken. De helft van de inleg van deelnemers aan de Postcode Loterij gaat naar goede doelen op het gebied van mens en natuur. Vorig jaar was dit een totaalbedrag van ruim 357,5 miljoen euro voor een betere wereld. 

Over de Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige en groene wereld. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk. Bij de Postcode Loterij vormt je postcode je lotnummer. Daardoor win je samen met je buren. Inmiddels spelen 2,9 miljoen huishoudens mee met de loterij. Deelnemers maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en steunen met de helft van hun lotprijs jaarlijks 103 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 5,4 miljard euro aan mens en natuur geschonken.

Tekst: Maud Veraar, Good Fish Foundation & Martijn Schiphouwer, RAVON
Foto's : Jelger Herder; Good Fish Foundation