Fotogids diepzeesoorten geeft antwoord op de vraag ‘Wat zit er nu in mijn net?’

Wageningen Marine Research
24-AUG-2019 - Onderzoekers van Wageningen Marine Research en de pelagische visserijsector hebben gezamenlijk een determinatiegids voor diepzeevissoorten uitgebracht. De fotogids omvat een selectie van bijna honderd bijzondere vissoorten en tien inktvissoorten uit de meso-pelagische zone (tussen tweehonderd en duizend meter diepte) in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan.

Al in de jaren negentig verzamelde onderzoeker Bram Couperus van Wageningen Marine Research diepzeesoorten tijdens zijn waarnemersreizen aan boord van pelagische schepen. Het ging daarbij om draakvissen met grote naaldachtige tanden, diepzeehaaien, lichtgevende lantaarnvissen en andere soorten die als bijvangst in het net belandden.

Grote pijlinktvis (Todarodes sagittatus)

Atlantische waaierbraam (Pterycombus brama)

Met de komst van de wetenschappelijke jaarlijkse survey op blauwe wijting heeft collega-onderzoeker Sytse Ybema de start gemaakt met de opzet van een determinatiegids. Het doel is om toekomstig onderzoek naar bijzondere bijvangstsoorten te vergemakkelijken. Vanaf 2008 worden de bijzondere soorten standaard gefotografeerd tijdens de blauwewijting-surveys. Couperus is vooral enthousiast over de inzet van alle onderzoekers en stagiairs die betrokken waren: “Door hun bijdragen aan de fotografie en het determineren, hebben we deze publicatie tot stand kunnen brengen."

Sloane's addervis (Chauliodus sloani)

Snipaal (Nemichthys scolopaceus)

Volgens Martin Pastoors, Chief Science Officer bij de Pelagic Freezer-trawler Association (PFA), biedt de gids in de eerste plaats een belangrijke meerwaarde voor de bemanningsleden aan boord van de pelagische trawlers in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan. “Omdat bijzondere soorten ook daadwerkelijk vergeleken kunnen worden met foto’s van eerder vers gevangen exemplaren in plaats van met mooi getekende vissen uit een onderwaterwereldboek”, geeft hij aan. Daarnaast maakt de gids volgens Pastoors het op naam brengen van deze groep soorten gemakkelijker voor visserijonderzoekers. Zij waren tot nu toe geheel afhankelijk van moeilijk toegankelijke wetenschappelijke determinatiewerken.

Gevlekte lantaarnvis (Myctophum punctatum)

De gids is als conceptversie samengesteld door Hogeschool Van Hall Larenstein-student Bas Schilling en daarna verder afgemaakt door onderzoekers van Wageningen Marine Research. De gids is ook als PDF beschikbaar.

Tekst: Bram Couperus en Cecile Leuverink van Wageningen Marine Research
Foto's: Wageningen Marine Research (leadfoto: vangtandvis)