grote wolbij - primair

150 miljoen gevalideerde waarnemingen in de NDFF

SoortenNL
7-NOV-2019 - In de NDFF, de Nationale Databank Flora en Fauna, zijn gegevens opgeslagen over de planten en dieren in Nederland. Deze worden verzameld door vele vrijwilligers en door professionele organisaties, zoals terreinbeheerders en adviesbureaus. Met deze databank hebben we veel informatie over de biodiversiteit in ons land. Onlangs werd er een mijlpaal bereikt: de 150 miljoenste gevalideerde waarneming.

Waarnemingen van vogels, zoals deze goudhaan, zijn goed vertegenwoordigd in de NDFFIn Nederland is de beschikbaarheid van waarnemingen over onze natuur en de planten en dieren daarin van een hoog niveau. Ten eerste omdat we al sinds jaar en dag meerdere netwerken van vrijwilligers hebben die waarnemingen inwinnen over in ons land voorkomende soorten. Ten tweede beschikken we in Nederland over een landelijke databank waarin al die waarnemingen, vanuit de verschillende netwerken, worden bijeengebracht, gevalideerd en beschikbaar gesteld. Die databank is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en is in 2004 op initiatief van soortenorganisaties met medefinanciering van het Rijk tot stand gekomen. De NDFF bestaat uit een service- en beheerteam. Het serviceteam houdt zich bezig met het aansluiten van abonnees, het ondersteunen van gebruikers via een eerstelijns helpdesk, geeft advies en is operationeel verantwoordelijk voor de administratie. Het beheerteam houdt zich onder andere bezig met kwaliteit, met de tweedelijns helpdesk en met het ontwerpen, ontwikkelen en testen van de applicaties. 

Niet alleen vlinderwaarnemingen staan in de NDFF, maar ook andere stadia worden opgeslagen, zoals hier de rups van een koninginnenpageDe NDFF geeft inzicht in betrouwbare natuurgegevens, wat bijdraagt aan de balans tussen ecologie en economie. Dat doet de NDFF door natuurgegevens bijeen te brengen, te valideren en door de verspreiding van planten- en diersoorten beschikbaar te stellen. In 2004 is de eerste waarneming in de NDFF ingevoerd, inmiddels is de 150 miljoenste waarneming ingevoerd! We zien de laatste jaren, ten opzichte van de start van de NDFF een explosieve groei van het aantal waarnemingen. De verwachting is dat deze lijn zich doorzet. Binnen twaalf jaar zijn er 100 miljoen waarnemingen verzameld en in nog geen drie jaar tijd is de helft van dit aantal waarnemingen erbij gekomen. Tot de 100 miljoen in 2016 was het gemiddelde 8,3 miljoen waarnemingen per jaar. Van de 100 tot de 150 miljoen is dat gemiddelde verdubbeld tot 16,7 miljoen waarnemingen per jaar. Als deze trend zich doorzet hebben we in 2022, 200 miljoen waarnemingen.

De mijlpaal van 150 miljoen waarnemingen had nooit bereikt kunnen worden zonder alle vrijwilligers en organisaties zoals provincies, waterschappen, terreinbeherende organisaties, soortenorganisaties, Waarneming.nl en vele anderen die deze data hebben aangeleverd. Als NDFF willen wij al deze mensen en organisaties hartelijk danken voor de steun en medewerking. Op naar de 200 miljoen!

Tekst: Maaike Feskens, NDFF
Foto’s: Kars Veling